• APG – Automated Password Generator

  Fajnym programem wspomagającym tworzenie haseł jest apg. Pozwala on w szybki sposób wygenerować dobre hasła. Dobrym zwyczajem jest użyć przełączników określających długość hasła -m (minimalna długość) i (-x - maksymalna długość) oraz reguł co hasło ma zawierać czyli -M (L - małe litery, -C duże litery oraz -N liczby). 

  Przykład użycia:

  # apg -M LCN -m 32 -x 32
  cawOvperAphfavsierpOcsherpizDav1
  TothujfomisebciTwatdeshkOtguzeb4
  TijabKitnejdudTakucsyegnedNasht9
  snesAlpyidcus4krepJokyalshOvonyu
  pokDuAriddyatsUmtolIafsinPanhif5
  InonAkpiedribvolfoddIfNifHykDig0
  


 • Chef – instalacja klienta i dodanie go przez użycie knife

  Instalacja klienta jest prosta: wykonujemy jeden skrypt, który ściągnie i zainstaluje wszystko:

  [root@server1 ~]# curl -L https://www.opscode.com/chef/install.sh | sudo bash
   % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                   Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
  100 19602 100 19602  0   0 16096   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 16106
  el 6 i686
  Getting information for chef stable for el...
  downloading https://omnitruck-direct.chef.io/stable/chef/metadata?v=&p=el&pv=6&m=i686
   to file /tmp/install.sh.1537/metadata.txt
  trying wget...
  sha1  d85315adde9ff0889358ea96341a1e38aabe4e36
  sha256 db1dd569f3f99f56d2446b30f5f75b2bf6b7d786f93e6b3be60b14c297639acc
  url   https://packages.chef.io/stable/el/6/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
  version 12.11.18
  downloaded metadata file looks valid...
  downloading https://packages.chef.io/stable/el/6/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
   to file /tmp/install.sh.1537/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
  trying wget...
  Comparing checksum with sha256sum...
  
  WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
  
  You are installing an omnibus package without a version pin. If you are installing
  on production servers via an automated process this is DANGEROUS and you will
  be upgraded without warning on new releases, even to new major releases.
  Letting the version float is only appropriate in desktop, test, development or
  CI/CD environments.
  
  WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
  
  Installing chef
  installing with rpm...
  ostrzeżenie: /tmp/install.sh.1537/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm: Nagłówek V4 DSA/SHA1 Signature, identyfikator klucza 83ef826a: NOKEY
  Przygotowywanie…          ################################# [100%]
  Aktualizowanie/instalowanie…
    1:chef-12.11.18-1.el6       ################################# [100%]
  Thank you for installing Chef!
  

  Gdy mamy skonfigurowany knife, dodanie kolejnego klienta nie stanowi problemu:

  [root@server1 ~]# knife bootstrap server1.localnet -N sevrrver1
  Creating new client for server1
  Creating new node for server1
  Connecting to server1.localnet
  root@server1.localnet's password: 
  server1.localnet -----> Existing Chef installation detected
  server1.localnet Starting the first Chef Client run...
  server1.localnet Starting Chef Client, version 12.11.18
  server1.localnet resolving cookbooks for run list: []
  server1.localnet Synchronizing Cookbooks:
  server1.localnet Installing Cookbook Gems:
  server1.localnet Compiling Cookbooks...
  server1.localnet [2016-06-10T21:20:44+02:00] WARN: Node server1 has an empty run list.
  server1.localnet Converging 0 resources
  server1.localnet 
  server1.localnet Running handlers:
  server1.localnet Running handlers complete
  server1.localnet Chef Client finished, 0/0 resources updated in 08 seconds
  

 • Unix: nmon – monitorowanie systemu – prawdziwy kombajn

  nmon_linux

  Jednym z moich ulubionych programów do monitorowania systemu jest nmon. Pozwala on podglądać co się dzieje w systemie na żywo jak również zapisywać dane do pliku by później zrobić analizę. Chłopcy z IBM-a przygotowali bardzo ładną prezentacje o tym programie: nmon na youtube. Strona domowa projektu nmon.sourceforge.net


 • Linux i konsole szeregowe

  Jakie konsole jakie szeregowe ma system?

  Teoretycznie wszystkie pliki /dev/ttyS* są konsolami, jednak nie wszystkie są prawdziwe, cześć z nich po prostu rezerwują miejsce.

  Prawdziwe możemy znaleźć przeszukując dmesg (ale pamiętać należy ze ten bufor jest cały czas nadpisywany więc może kłamać)

  [root@server1 ~]# dmesg | grep tty
  [  0.000000] console [tty0] enabled
  [  0.842783] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
  [  0.863343] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
  

  Czy port szeregowy pracuje naprawdę, możemy użyć programu setserial:

  [root@server1 ~]# setserial -g /dev/ttyS[0123]
  /dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
  /dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3
  /dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4
  /dev/ttyS3, UART: unknown, Port: 0x02e8, IRQ: 3
  

  Programy do pracy z konsolami szeregowymi to np. minicom.


 • Linux: dodawanie dysków online

  Cała sztuka polega na przeskanowaniu jeszcze raz magistrali scsi. Możesz wykonać to następującą komendą:

   for HOST in `ls /sys/class/scsi_host/`; do echo "Scanning $HOST"; echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/$HOST/scan; done
  

  Efekt w logu jest następujący

  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Cache data unavailable
  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sdc: sdc1
  

  Następnie należy po prostu sformatować dysk :).


 • puppet: hash i templates

  Wykorzystanie hash-y jest bardzo wygodne, gdyż pozwala utrzymać strukturę danych z informacją o ich wykorzystaniu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zarządzać plikiem /etc/exports zarządzającym wyeksportowanymi systemami plików. Niech nasz hash opisujący udostępniane pliki ma postać:

  	$fs= 
  	{		
  		"/export/repos/" =>
  			{
  				"10.40.0.20" => 
  				{ 
  					"server" => "10.40.0.20",
  					"options" => "ro",
  				},				
  			},
  		"/export/ks" =>
  			{
  
  				"10.40.0.20" => 
  					{ 
  						"server" => "10.40.0.20",
  						"options" => "ro",
  					},				
  			
  
  				"10.40.0.21" => 
  					{
  						"server" => "10.40.0.21",
  						"options" => "rw",
  					},
  			},
  
  	}	
  

  Wtedy template może wyglądać następująco:

  <% @fs.each do |fs_key, fs_machines| %>
  <%= fs_key %> <% fs_machines.each do |machine, options| %> <%= machine %>(<%= options['options'] %>) <% end %> 
  <% end %>
  

 • Puppet i hiera: debugowanie

  Hiera czyli hierarchiczna baza danych bardzo często używana jest razem z puppetem. Jak sprawdzić jakie dane ona przekaże do puppeta? Spójrz na przykłady poniżej:

  [root@master1 ~]# hiera -d classes environment=lab1
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Hiera YAML backend starting
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking up classes in YAML backend
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking for data source lab1
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Found classes in lab1
  ["u4y_base"]
  

  albo przykład bardziej skomplikowany:

  [root@master1 node]# hiera -d classes environment=lab1 ::fqdn=master1
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Hiera YAML backend starting
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking up classes in YAML backend
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking for data source lab1/node/master1
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Found classes in lab1/node/master1
  ["apache",
   "firewall_trojans_ignore",
   "u4y_dhcpd",
   "u4y_dhcpd::c_dhcp_client_firewall",
   "u4y_dns_server",
   "u4y_firewall",
   "u4y_nfs",
   "u4y_nfs::c_server_firewall",
   "u4y_host",
   "u4y_repo_sync",
   "u4y_host::c_install",
   "u4y_pxelinux",
   "u4y_pxelinux::c_centos",
   "u4y_firewall::c_service",
   "u4y_puppet_server",
   "u4y_kickstart_server",
   "u4y_kickstart_server::c_kickstart_file",
   "u4y_repo_sync::c_centos6",
   "u4y_repo_sync::c_centos7",
   "u4y_tftp_server",
   "u4y_users::c_users",
   "u4y_sshd",
   "u4y_packages::c_packages",
   "u4y_selinux"]
  
  

 • VIOS: Link aggregation

  Aby utworzyć urządzenie Link Aggregation ent5 z adapterami fizycznej sieci Ethernet ent3 i ent4 oraz adapterem zapasowym ent2, należy wpisać następującą komendę:

  mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2
  
  ent5 available
  

  Aby dodać adapter ent8 do Link Aggregation ent5 należy wykonać polecenie:

  cfglnagg -add ent5 ent8
  

  Więcej: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8205-E6D/p7hcg/cfglnagg.htm?cp=8205-E6D%2F0-8-3-8-2-17


 • SVN: Tworzenie backupów i odtwarzanie repozytoriów

  Tworzenie backupów repozytoriów SVN

  Backup tworzymy korzystając z polecenia svnadmin dump:

  svnadmin dump path_to_repo > backup_file 
  

  Prawdzimy przykład:

  svnadmin dump /data/svn/repos/unix_admin/ | gzip -9 > ./unix_admin_20141010_2039.dump.gz
  

  Przydatną opcją jest -q (quite) powodująca wyświetlanie tylko komunikatów błędów.

  Odtwarzanie repozytoriów SVN

  Jak już mamy zainstalowany pakiet subversion i skonfigurowany główny katalog repozytoriów, poszczególne
  projekty możemy odtworzyć korzystając z polecenia:

  svnadmin load path_or_repo < backup_file
  

  Prawdziwy przykład:

  svnadmin load /data/svn/repos/unix_admin/ < unix_admin_20141010_2039.dump