• Linux i konsole szeregowe

  Jakie konsole jakie szeregowe ma system?

  Teoretycznie wszystkie pliki /dev/ttyS* są konsolami, jednak nie wszystkie są prawdziwe, cześć z nich po prostu rezerwują miejsce.

  Prawdziwe możemy znaleźć przeszukując dmesg (ale pamiętać należy ze ten bufor jest cały czas nadpisywany więc może kłamać)

  [root@server1 ~]# dmesg | grep tty
  [  0.000000] console [tty0] enabled
  [  0.842783] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
  [  0.863343] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
  

  Czy port szeregowy pracuje naprawdę, możemy użyć programu setserial:

  [root@server1 ~]# setserial -g /dev/ttyS[0123]
  /dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
  /dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3
  /dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4
  /dev/ttyS3, UART: unknown, Port: 0x02e8, IRQ: 3
  

  Programy do pracy z konsolami szeregowymi to np. minicom.


 • Linux: dodawanie dysków online

  Cała sztuka polega na przeskanowaniu jeszcze raz magistrali scsi. Możesz wykonać to następującą komendą:

   for HOST in `ls /sys/class/scsi_host/`; do echo "Scanning $HOST"; echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/$HOST/scan; done
  

  Efekt w logu jest następujący

  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Cache data unavailable
  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
  Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sdc: sdc1
  

  Następnie należy po prostu sformatować dysk :).


 • puppet: hash i templates

  Wykorzystanie hash-y jest bardzo wygodne, gdyż pozwala utrzymać strukturę danych z informacją o ich wykorzystaniu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zarządzać plikiem /etc/exports zarządzającym wyeksportowanymi systemami plików. Niech nasz hash opisujący udostępniane pliki ma postać:

  	$fs= 
  	{		
  		"/export/repos/" =>
  			{
  				"10.40.0.20" => 
  				{ 
  					"server" => "10.40.0.20",
  					"options" => "ro",
  				},				
  			},
  		"/export/ks" =>
  			{
  
  				"10.40.0.20" => 
  					{ 
  						"server" => "10.40.0.20",
  						"options" => "ro",
  					},				
  			
  
  				"10.40.0.21" => 
  					{
  						"server" => "10.40.0.21",
  						"options" => "rw",
  					},
  			},
  
  	}	
  

  Wtedy template może wyglądać następująco:

  <% @fs.each do |fs_key, fs_machines| %>
  <%= fs_key %> <% fs_machines.each do |machine, options| %> <%= machine %>(<%= options['options'] %>) <% end %> 
  <% end %>
  

 • Puppet i hiera: debugowanie

  Hiera czyli hierarchiczna baza danych bardzo często używana jest razem z puppetem. Jak sprawdzić jakie dane ona przekaże do puppeta? Spójrz na przykłady poniżej:

  [root@master1 ~]# hiera -d classes environment=lab1
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Hiera YAML backend starting
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking up classes in YAML backend
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking for data source lab1
  DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Found classes in lab1
  ["u4y_base"]
  

  albo przykład bardziej skomplikowany:

  [root@master1 node]# hiera -d classes environment=lab1 ::fqdn=master1
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Hiera YAML backend starting
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking up classes in YAML backend
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking for data source lab1/node/master1
  DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Found classes in lab1/node/master1
  ["apache",
   "firewall_trojans_ignore",
   "u4y_dhcpd",
   "u4y_dhcpd::c_dhcp_client_firewall",
   "u4y_dns_server",
   "u4y_firewall",
   "u4y_nfs",
   "u4y_nfs::c_server_firewall",
   "u4y_host",
   "u4y_repo_sync",
   "u4y_host::c_install",
   "u4y_pxelinux",
   "u4y_pxelinux::c_centos",
   "u4y_firewall::c_service",
   "u4y_puppet_server",
   "u4y_kickstart_server",
   "u4y_kickstart_server::c_kickstart_file",
   "u4y_repo_sync::c_centos6",
   "u4y_repo_sync::c_centos7",
   "u4y_tftp_server",
   "u4y_users::c_users",
   "u4y_sshd",
   "u4y_packages::c_packages",
   "u4y_selinux"]
  
  

 • VIOS: Link aggregation

  Aby utworzyć urządzenie Link Aggregation ent5 z adapterami fizycznej sieci Ethernet ent3 i ent4 oraz adapterem zapasowym ent2, należy wpisać następującą komendę:

  mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2
  
  ent5 available
  

  Aby dodać adapter ent8 do Link Aggregation ent5 należy wykonać polecenie:

  cfglnagg -add ent5 ent8
  

  Więcej: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8205-E6D/p7hcg/cfglnagg.htm?cp=8205-E6D%2F0-8-3-8-2-17


 • SVN: Tworzenie backupów i odtwarzanie repozytoriów

  Tworzenie backupów repozytoriów SVN

  Backup tworzymy korzystając z polecenia svnadmin dump:

  svnadmin dump path_to_repo > backup_file 
  

  Prawdzimy przykład:

  svnadmin dump /data/svn/repos/unix_admin/ | gzip -9 > ./unix_admin_20141010_2039.dump.gz
  

  Przydatną opcją jest -q (quite) powodująca wyświetlanie tylko komunikatów błędów.

  Odtwarzanie repozytoriów SVN

  Jak już mamy zainstalowany pakiet subversion i skonfigurowany główny katalog repozytoriów, poszczególne
  projekty możemy odtworzyć korzystając z polecenia:

  svnadmin load path_or_repo < backup_file
  

  Prawdziwy przykład:

  svnadmin load /data/svn/repos/unix_admin/ < unix_admin_20141010_2039.dump
  

 • VIOS, AIX i wirtualizacja sieci czyli sea – shared ethernet adapter

  Tworzenie SEA (Sherad Ethernet Adapter)

  Do stworzenia SEA adaptera potrzebujemy:

  • fizycznego adaptera, do którego podłączymy się, oznaczmy go PHYS
  • wirtualnego adaptera, oznaczmy go VIRT
  • domyślny VLAN ID, oznaczmy go VLAN
  mkvdev -sea PHYS -vadapter VIRT -default VIRT -defaultid VLAN
  

  SEA z kanałem kontrolnym w środowisku dual VIOS

  Jeżeli używamy dwóch VIOSów, możemy stworzyć konfigurację, w której jeden SEA na jednym VIOSie pracuje w standby i bierze ruch z drugiego, gdy pojawią się jakieś problemy.
  Tworzymy wtedy prywatny kanał komunikacji (przy wykorzystaniu virtualnego interfejsu i dedykowanego VLAN-a). Komenda tworząca w tym wypadku adapter SEA to:

  mkvdev -sea PHYS -vadapter VIRT -default VIRT -defaultid VLAN -attr ha_mode=auto ctl_chan=CONT
  

  Gdzie PHYS, VIRT VLAN to znane wcześniej nam oznaczenia intefesjów ale pojawiają się nowe wartości: –attr ha_mode=auto (VIOSy między sobą decydują który interface jest zapasowy
  a który podstawowy oraz ctl_chan=CONT, który określa wirtualny interfejs do komunikacji między VIOSami.

  np:

  mkvdev -sea ent4 -vadapter ent6 -default ent6 -defaultid=1 -attr ha_mode=auto ctl_chan=ent5
  

  Manualny failover w tym wypadku można osiągnąć przez:

  chdev -dev ent20 -attr ha_mode=standby 
  
  chdev -dev ent20 -attr ha_mode=auto 
  

 • Mapowanie dysków dla lparów w środowisku 2 VIOSów i kilku Frame-ów

  Przed mapowaniem – prechecks

  Sprawdzenie czy LUN-y są zmapowane do wszystkich VIOSów

  W przypadku używania LPM (Live Partition Mobility) należy sprawdzić czy dyski są zmapowane do wszystkich VIOSów (na wszystkich Frame-ach).

  Przygotowanie

  Sprawdzenie czy dyski nie są już zmapowane (przez pomyłkę) do innego LPARA

  Można to wykonać na dwa sposoby, jeden bardziej oficialny (przejrzeć mapowanie dysków)

  lsmap -all | grep -p hdiskXX
  

  Drugi to użycie nieudokumentowanego polecenia lqueryvg:

  lqueryvg -Atp hdisk1
  
  root@vio1:/ #lqueryvg -Atp hdisk1
  0516-320 lqueryvg: Physical volume hdisk1 is not 
  asigned  to a volume group.
  0516-066 lqueryvg: Physical volume is not a volume group member.
  Check the physical volume name specified.
  

  Usunięcie rezerwacji dysków

  Jeżeli używamy 2 VIOSów do dostarczania dysków wirtualnych, należy usunąć rezerwacje dysków:

  chdev -l hdisk1 -a reserve_lock=no
  chdev -l hdisk1 -a reserve_lock=no -P
  

  Sprawdzenie nazwy vhost (aby zmapować do poprawnego lpara)

  Dyski mapujemy do urządzenia vhostX ale dla jednego lpara może być kilka vhost-ów więc należy znależć ten poprawny.
  Komenda lsmap -all podaje do jakiego lpara jest przypisany vhost ale: podawany jest lpar_id czyli numer a nie nazwa lpar-a, a dodatkowo jest to numer szestnakowy.

  Jak zamienić liczby szesnastowe na dziesiętne? To jest dość proste (więcej w tym wpisie):

  ziutus@sv21 [/home/ziutus]# perl -e "printf(\"0x%08x\n\", 69)"
  0x00000045
  
  [0]$ perl -e "printf(\"%d\n\", 0x00000045)"
  69
  

  Mapowanie – działania na VIOS

  Aby zmapować potrzebujesz posiadać następujące informacje:

  • vhostX – Virtualny adapter (jest on przypisywany do lpara, ale może być ich kilka)
  • hdiskName – jeżeli jest używany PowerPath, należy znależć najpierw dysk w systemie, który został udostępniony,
  • Docelową nazwę – jeżeli są jakieś schematy nazw używane, należy nową nazwę utworzyć zgodnie z nią,

  Mapowanie

  VIOS A

  #mkvdev -vdev hdisk1 -vadapter vhost1 -dev vioaclivtd
  

  VIOS B

  #mkvdev -vdev hdisk2 -vadapter vhost1 -dev viobclivtd
  

  Mapowanie – działania na VIOC

  Wyszukanie nowych urządzeń

  #cfgmgr
  
  root@test-lpar:/ #lspv
  hdisk0     0004a256f06e0c6e   rootvg    active
  hdisk1     0004a25613b2835e   datavg
  hdisk2     0004a2561da57f13   None
  root@cli1:/ #
  

  W wyniku pojawi się nowy disk nie przypisany do żadnej grupy.

  Sprawdzanie czy dysk jest dostarczany z dwóch VIOSów

  root@test-lpar:/ #lspath -l hdisk2
  Enabled hdisk2 vscsi1
  Enabled hdisk2 vscsi2
  

  Sprawdzenie piorytetów dysków

  Należy sprawdzić piorytety dostępu do dysków w zależności od urządzenia vscsi (VIOS-a)

  # lspath -AE -l hdisk2 -p vscsi1
    priority 1 Priority True
  # lspath -AE -l hdisk2 -p vscsi2
    priority 1 Priority True
  

  Korekta piorytetów (jeżeli są jednakowe)

   # chpath -l hdisk2 -a priority=1 -p vscsi1
   # chpath -l hdisk2 -a priority=2 -p vscsi2
  

  Usuwanie mapowania

  Usuwanie mapowania przez podanie fizycznego dysku:

  rmvdev -vdev hdisk3
  

  Usuwanie mapowania przez podanie wirtualnego dysku:

  rmvdev -vtd wd_c3_hd3
  

 • AIX, VIOS i NPIV

  Przegląd możliwości NPIV

  Do przeglądania ilości dostępnych wirtualnych adapterów „Fibre Channel” służy polecenie lsnports.

  $ lsnports
  name physloc fabric tports aports swwpns awwpns
  fcs3 U789D.001.DQDYKYW-P1-C6-T2 1 64 63 2048 2046
  

  Gdzie:

  • fabric – if 0 – no support of NPIV, if 1 – NPIV is supported,
  • tports – maximum number of virtual Fibre Channel (NPIV) adapters per physical Fibre Channel port
  • aports – Display number of available physical ports
  • swwpns – Maximum number of WWPNs supported by the physical Fibre Channel port
  • awwpns – Display total numbers of WWPNs that physical port support.

  Przegląd mapowania

  Wszystkie mapowania możemy przejrzeć korzystając z polecenia:

  lsmap -npiv -all
  

  Jeżeli interesuje nas konkretny interface:

  lsmap -vadapter vfchost0 -npiv 
  

  Wyjaśnienie wyniku polecenia

  lsmap -vadapter vfchost0 -npiv 
  
  Name     Physloc              ClntID ClntName    ClntOS
  ------------- ---------------------------------- ------ -------------- -------
  vfchost0   U8203.E4A.05A6DD1-V1-C41        3 mylpar6    AIX
  
  Status:LOGGED_IN
  FC name:fcs1          FC loc code:U789C.001.DQDH231-C3-T2
  Ports logged in:2
  Flags:a
  VFC client name:fcs0      VFC client DRC:U8203.E4A.05A6DD1-V3-C41-T1
  

  Znaczenie statusu i flag:

  1. Status:LOGGED_IN, Flags: a – wirtualny adapter jest zmapowany do fizycznego adaptera, powiązany klient jest uruchomiony.
  2. Status:NOT_LOGGED_IN, Flags:1 – wirtualny adapter nie jest zmapowany do fizycznego adaptera,
  3. Status:NOT_LOGGED_IN, Flags:4 – powiązany klient nie jest uruchomiony (a wirtualny adapter jest powiązany do fizycznego adaptera),

  Dodanie nowego vfchost-a do adaptera

  Map adapter vfchost2 to adapter fcs1

  vfcmap -vadapter vfchost2 -fcp fcs1
  

  Sprawdzamy status:

  lsmap -vadapter vfchost2 -npiv 
  

  Usunięcie mapowania

  vfcmap -vadapter vfchost0 -fcp
  

  Wylistowanie wszystkich wirtualnych portów

  hscroot@hmc: lsnportlogin -m pserver --filter "lpar_ids=12"
  lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=51,wwpn=c050726670a0002c,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
  lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=51,wwpn=c050726670a0002d,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
  lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=52,wwpn=c050726670a0002e,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
  lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=52,wwpn=c050726670a0002f,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
  

  Lub jeżeli chcemy wylistować dane dotyczące kilku lparów:

  hscroot@hmc: lsnportlogin -m pserver --filter "\"lpar_ids=12,13\""
  

  Zalogowanie wirtualnego portu

  Zalogowanie wszystkich wirtualnych adapterów LPAR-a o ID 12 do SAN-a

  chnportlogin -o login -m pserver --id 12
  

  Wylogowanie wirtualnego portu

  Wylogowanie wszystkich wirtualnych portów z SAN-a należących do lpar-u numer 12

  chnportlogin -o logout -m pserver --id 12