Archiwum kategorii: Programowanie

Bash: „while read” – sposób na pobranie kilku parametrów do skryptu

Porządkowałem dzisiaj backupy, strony itp i postanowiłem zrobić backupy razem z datami (czegoś 😉 ),

root@server:/export/backups/remote# find . -mindepth 1 -maxdepth 1 | ls -l | grep -v "total" | while read A A A A A DATE A DIRECTORY; do echo "backuping $DIRECTORY"; tar -zcf ${DIRECTORY}_$(echo $DATE | sed "s/-//g" ).tgz ${DIRECTORY}; done

A jakie daty wpisaliśmy do polecenia powyżej? Sam zobacz:

root@server:/export/backups/remote# stat www.linuxexpert.pl
 File: `www.linuxexpert.pl'
 Size: 4096      Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: fc0dh/64525d  Inode: 134830   Links: 21
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (65534/ nobody)  Gid: (65534/ nogroup)
Access: 2012-04-09 19:24:34.468008017 +0200
Modify: 2007-12-15 00:00:00.000000000 +0100
Change: 2012-01-06 15:52:53.595694724 +0100

Czyli datę ostatniej modyfikacji katalogu.

Bash + SSH: jak sprawdzić czy można wykonać zdalne polecenie ssh z bash-a (skrypty)?

Prędzej czy później każdy administrator stara się optymalizować swoją pracę przez pisanie skryptów automatyzujących jego pracę. Cześć skryptów zapewnie będzie wykonywała zdalne polecenia przez ssh (nie wszędzie można instalować własne oprogramowanie, nie wszędzie jest Bash). Jeżeli pracujemy w środowisku z wieloma administratorami wypadałoby też sprawdzać w skryptach, czy mamy połączenie do zdalnych systemów.
Jak to można zrobić?

Najprościej użyć kodu błędu ostatniego polecenia ;). W skryptach przeważnie też nie należy pytać o hasło do zdalnej maszyny ;).

user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date"
Thu Jul 29 02:04:21 CDT 2011
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date" > /dev/null 2>&1; echo $?
0
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date2" > /dev/null 2>&1; echo $?
127
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@alamakota "date2" > /dev/null 2>&1; echo $?
255

Bash: nazwy plików w skryptach

W skryptach często dokonuje się przekierowania jakiegoś strumenia danych do plików. Standardowo robiłem to zawsze na zasadzie:

blablabla >> $FILENAME

Pytanie tylko co będzie, gdy w nazwie pliku „$FILENAME” będzie spacja? Skrypt zapisze dane w innym pliku! Tak więc wszystkie nazwy plików powinny być prezentowane w skryptach następująco:

blabla >> "$FILENAME"

Bash: wartość domyślna zmiennej

Czasem w prostych skryptach warto nadać zmiennym wartość domyślną. W moim przypadku chodzi głównie o nazwy plików konfiguracyjnych, które są ściśle określone ale też można podać opcjonalnie inne pliki. Można to zrobić na dwa sposoby, jeden to oczywiście walka z if i else ale drugi jest bardziej przyjemny.

W przypadku bardzo prostych skryptów mozna użyć zmiennej $1:

LIST_OF_SERVERS=${1:-"servers_list.txt"};

Albo bardziej rozbudowany:

LIST_OF_SERVERS=${LIST_OF_SERVERS:-"servers_list.txt"};

Drobne wyjaśnienie:
Zmienne można zapisywać w dwa sposoby: jako $ + NAZWA_ZMIENNEJ (bardzo to ogranicza wszystkie zabawy z zmienną) oraz jako $ { NAZWA_ZMIENNEJ}. W drugim przypadku możemy używać większej ilości operacji, jak tutaj podstawiania wartości domyślnej.

Bash: Manipulanie ciągami znaków cz.1 – obcinanie

Cóż, dopadła mnie potrzeba nauczenia się obcinania ciągów znaków w Bash-u (by dobrze operować nazwami plików i hostów). Tak więc dzisiaj nauczyłem się jak obcinać ciągi znaków od początku jak i od końca w dwa sposoby: do pierwszego wystąpienia wzorca oraz do ostatniego wystąpienia wzorca.

Czytaj dalej Bash: Manipulanie ciągami znaków cz.1 – obcinanie