Historia Linuksa

Prapoczątku Linuksa należy doszukiwać się w latach 60, kiedy to powstał Unix, ojciec współczesnego Linuksa. Tak było do czasu gdy firma AT&A doszła do wniosku iż jest na tyle silna aby skomercjalizować projekt. Od roku 1979 firma AT&T zaczęła pobierać opłaty za udostępnienie kodu źródłowego. Odpowiedzią środowiska akademickiego (i nie tylko) było stworzenie wielu własnych odmian Uniksa. W tym czasie powstał między innymi BSD (Berkley Software Distribution), SunOsa, Xenixa, Ultrixa a firma AT&T wydała "System V". Powstanie wielu wersji Uniksa spowodowało problemy z pisaniem aplikacji działających na wszystkich Uniksach. Rozwiązaniem tego problemu było powstanie standardu POSIX utworzonego przez IEEE.

Jednak kilka osób nie pogodziło się z tą sytuacją i wraz z Stellmanem utworzyli w 1983 roku projekt wolnego (czyli z kodem powszechnie dostępnym, bezpłatnym, który każdy może poprawiać ) sytemu operacyjnego o nazwie GNU. Ruszyły prace nad jądrem systemu oraz rozpoczęto przepisywanie poleceń zamkniętego już Unixa. Jednak prace nad jądrem przebiegały wyjątkowo powoli.

Kolejnym ważnym etapem, na początku niedocenianym ale obecnie odgrywającym coraz większe znaczenie było powstanie protokołu sieciowego X-Window. Stworzyły go wspólnie firmy zajmujące się tworzeniem Unixów aby ograniczyć koszty wyprodukowania graficznego środowiska pracy mogącego działać przez sieć. Dość szybko powstała otwarta implementacja tego protokołu XFree86 Prject Inc. dzięki której mamy środowisko graficzne w Linuksie.

Unix był do początku lat 90 system dla wielkich komputerów. Korzystały z niego uniwersytety, korporacje i duże firmy. Wszystko zaczęło się zmieniać w 1991 kiedy to student Linus Torvalds napisał pierwszą wersję swojego jądra. Działało ono na popularnej architekturze PC czyli komputerach domowych. Połączenie jądra systemu z oprogramowaniem dostępnym dzięki pracy Stelmana i jego marzeniu wolnego systemu stworzyło to czym jest dzisiaj Linuks, doskonały, skalowalny system operacyjny nadający się na serwer czy stację roboczą.

Istniał wtedy jednak pewien problem: instalacja Linuksa wymagała dużych umiejętności gdyż każdy element systemu należało samodzielnie kompilować a czasem i także poprawić. Wtedy w głowach kilku ludzi pojawił się pomysł na stworzenie pakietów oprogramowania linuksowego który by te niedogodności usuwał. Tak powstały dystrybucje, których twórcy gwarantują współdziałanie wszystkich ogólnodostępnych programów, dodają narzędzia wspomagające administrację oraz oferują płatną pomoc techniczną.

Kalendarium:

  • koniec lat 60 XX wieku powstanie w firmie AT&T pierwszego Uniksa,
  • 1979 rozpoczęcie pobierania przez AT&T opłat za udostępnienie kodu źródłowego,
  • 1983 Stellman tworzy projekt wolnego systemu operacyjnego
  • 1991 Linus Torvalds tworzy swój własny system operacyjny – Linuksa

Ciekawe linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *