Programy wspomagające prace z modułami jądra

lsmod

Program lsmod służy do listowania modułów jądra. Znaczenie poszczególnych kolumn odpowiednio to: Nazwa modułu, wielkość w bajtach, licznik użyć oraz nazwa modułów które go używają.

Przykład:

[root@localhost linux]# lsmod
Module         Size Used by  Not tainted
loop          14868  0 (autoclean)
aes          31808  0 (autoclean) [loop]
appletalk       26596  1 (autoclean)
ipx          22244  1 (autoclean)
nfsd          80656  8 (autoclean)
af_packet       15432  0 (autoclean)
sr_mod         17240  0 (autoclean)
floppy         56156  0
nls_iso8859-2      4092  2 (autoclean)
nls_cp852        4316  2 (autoclean)
vfat          12588  2 (autoclean)
fat          39032  0 (autoclean) [vfat]
supermount       16384  2 (autoclean)
ide-cd         35520  0
cdrom         33536  0 [sr_mod ide-cd]
ide-scsi        12208  0
scsi_mod        67604  2 [sr_mod ide-scsi]
rtc           8444  0 (autoclean)
ext3          64172  2
jbd          41788  2 [ext3]

rmmod

Program usuwa moduł z pamięci. Jeżeli dany moduł jest wykorzystywany co zależy np.: od innego załadowanego modułu, TO zostanie zgłoszony błąd np.: fat: Device or resource busy. W przypadku pozytywnego wykonania polecenia nie zostanie wyświetlona żadna informacja

Przykład: W powyższych przykładach używać będziemy modułów fat i vfat. Usuńmy je najpierw abyśmy mogli dokonać prezentacji (należy jednak wcześniej odmountować partycje Windowsowe).

[root@localhost /]# rmmod fat
fat: Device or resource busy
[root@localhost /]# rmmod vfat
[root@localhost /]# rmmod fat

insmod

Program służy do ładowania modułu do jądra, nie analizuje zależności.

Przykład: załadujmy moduł vfat potrzebny do obsługi partycji Windowsowych typu FAT16 czy FAT32. Zależy on od modułu fat.

[root@localhost /]# insmod vfat
Using /lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_attach_Rdce1d092
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_new_dir_R5f1614e8
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_mark_buffer_dirty_R00823aea
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_read_super_Rb2424abe
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_brelse_R7fda19d8
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_dir_empty_R7d769431
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_build_inode_Rdf48c608
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat__get_entry_R62bcea02
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_notify_change_R30381a5f
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_detach_Ra32507c7
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_date_unix2dos_Rc49edbc0
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_add_entries_R879a6dff
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_search_long_Rc853726a
/lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o: unresolved symbol fat_scan_Rbdc5be71


[root@localhost /]# insmod fat
Using /lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/fat/fat.o
[root@localhost /]# insmod vfat
Using /lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/kernel/fs/vfat/vfat.o

modprobe

Program służy do ładowania modułu do jądra, analizuje zależności.

Przykład: Zróbmy to samo co powyżej, czyli spróbujmy załadować moduł vfat.

[root@localhost /]# modprobe vfat
[root@localhost /]#

Jak widać obyło się tym razem bez problemów.

modinfo

Program wyświetla informacje o określonym module:

[root@duzy 2.4.20]# modinfo samhain_hide
filename:  /lib/modules/2.4.20/samhain_hide.o
description: "Hide files/processes/modules with MAGIC_HIDE in name."
author:   "Rainer Wichmann"
license:   "GPL"

depmod

Depmod tworzy plik podobny do "Makefile" z zależnościami, bazujący na symbolach, które znalazł w zbiorze modułów podanych w linii komend (lub w standardowym miejscu). Plik zależności może być potem użyty przez modprobe , aby automatycznie załadować odpowiednie moduły.

ksyms

ksyms wypisuje informacje o udostępnianych przez jądro symbolach. Format jest postaci: adres, nazwa, i moduł, w którym go zdefiniowano.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *