System plików XFS

System poprawnie współpracuje z Lilo zainstalowanym w MBR, Grubem, Quotą, LVM, NFS, partycja może być zwiększania ale nie zmniejszana (najwyżej dump, stworzenie nowej partycji, przegranie). Może być instalowany na głównym systemie plików ( http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Linux+XFS-HOWTO/).

Instalacja

Pierwsza sprawa to nałożenie łatki na jądro systemu tak, aby system był w stanie obsługiwać te systemy plików:

patch -p1 < xfs-2.4.20-all-i386

W przypadku nowszych jąder obsługa tego systemu plików jest już włączona do jądra. Należy również zainstalować pakiety pozwalające na obsługę tego systemu plików. Dla Debiana Sid są to pakiety xfsprogs i xfsdump.

Tworzenie nowego systemu plików

terminal-3-67:~# mkfs.xfs /dev/hda8
meta-data=/dev/hda8       isize=256  agcount=8, agsize=91619 blks
     =            sectsz=512
data   =            bsize=4096  blocks=732952, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2       bsize=4096
log   =internal log      bsize=4096  blocks=2560, version=1
     =            sectsz=512  sunit=0 blks
realtime =none          extsz=65536 blocks=0, rtextents=0

Mountowanie systemu plików

terminal-3-67:~# mount /dev/hd8 /data4/
terminal-3-67:~# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw)
/dev/hda8 on /data4 type xfs (rw)

Zmiana wielkosci partycji (sprawdzić)

System musi być zamontowany, by móc zmienić jego wielkosć.

W Internecie

Lista dyskusyjna

http://marc.theaimsgroup.com/?l=linux-xfs&r=1&w=2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *