Syslog – narzędzie do zarządzania logami

Informacje podstawowe

Syslog służy do zarządzania komunikatami wysyłanymi przez jądro systemu jak również przez programy użytkowe, które zdecydują się korzystać z tej metody (przeważnie są to mniejsze programy, większe robią to samodzielnie).

Plikiem konfiguracyjnym dla sysloga jest /etc/syslog.conf. Jego budowa jest dość prosta. Standardowo hash (’#’) oznacza komentarz. Wpisy właściwe składają się z par: właściwości (facility) i priorytetu oraz przeznaczenia komunikatu.

Przykład:

daemon.err                           -/var/log/daemons/errors

Właściwości (facility) mogą przyjąć jedną z wartości:

 • auth – wszystko związane z autoryzacją (np.: logowania użytkowników),
 • authpriv
 • cron – wiadomości wysyłane przez demona cron odpowiedzialnego za cykliczne wykonywanie prac,
 • daemon – wiadomości od demonów (programów działających ciągle i w tle),
 • kern – komunikaty jądra systemu,
 • lpr – komunikaty systemu wydruku,
 • mail – komunikaty systemu pocztowego,
 • mark
 • news – programy serwera news,
 • security – to samo co auth,
 • syslog – komunikaty samego sysloga,
 • user
 • uucp
 • local0 – local7 – lokalne wiadomości o poziomie między 0 a 7

Priorytet wiadomości może przyjmować jedną z wartości

 • debug
 • info
 • notice
 • warning
 • warn (same as warning)
 • err
 • error (same as err)
 • crit
 • alert
 • emerg
 • panic (same as emerg)

Wartości error, warn i panic są przestarzałe i nie powinny być już używane.

Celami mogą być:

 • plik (np. /var/log/messages)
 • konkretna konsola (np. /dev/ttyS12)
 • aktualna konsola, na której pracuje użytkownik ( /dev/console)
 • inny komputer (np. @10.9.91.12)

Przykłady zastosowania dyrektyw:

kern.*            /var/adm/kernel
kern.crit @finlandia
kern.crit /dev/console
kern.info;kern.!err /var/adm/kernel-info

Praca sysloga w architekturze klient – serwer

Uruchomienie klienta wysyłającego logi

W celu zmuszenia klienta do wysyłania danych na inny serwer należy podać jako cel nazwę komputera poprzedzoną małpą.

kern.crit          @finlandia

Uruchomienie serwera zbierającego logi

Aby Syslog ma zbierać logi z zewnętrznych serwerów należy uruchomić go z parametrem -r. W przypadku dystrybucji Mandriva należy dodać parametr -r do opcji SYSLOGD_OPTIONS w pliku /etc/sysconfig/syslog.

SYSLOGD_OPTIONS="-m 0 -r"

W efekcie syslog podczepi się pod port udp numer 514 i będzie oczekiwał na połączenia.

[root@localhost ziutus2]# netstat -nlpu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 2111/syslogd

Bezpieczeństwo rozwiązania

Rozwiązanie to nie jest zbyt bezpieczne, gdyż połączenie nie jest szyfrowane a protokół udp nie zwraca informacji czy komunikat dotarł.

Wysyłanie komunikatów do programu Syslog-ng

Program syslog-ng ma możliwość odbierana komunikatów z tradycyjnego sysloga. Daje nam to możliwość lepszego zarządzania logami na serwerze logów (główna zaleta stosowania sysloga-ng). Więcej o tej możliwości dowiesz się z tematu poświęconemu syslogowi-ng.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *