Systemy plików z księgowaniem – praktyczna praca

Co należy przeanalizować dla każdego systemu plików?

 • ACLe
 • Quota
 • NFS
 • Lilo
 • GRUB
 • LVM
 • RAID
 • Zwiększanie, zmniejszanie partycji

JFS

Najpierw należy się upewnić czy nasze jądro obsługuje ten system plików, w tym celu można wykorzystać specjalny system plików /proc służący do komunikacji z jądrem systemu. Zawiera on plik /proc/filesystems, w którym "zapisane" są aktualnie obsługiwane systemy plików:

[root@duzy root]# cat /proc/filesystems

nodev  rootfs
nodev  bdev
nodev  proc
nodev  sockfs
nodev  tmpfs
nodev  shm
nodev  pipefs
nodev  binfmt_misc
    ext3
    ext2
nodev  ramfs
    vfat
    iso9660
nodev  nfs
nodev  smbfs
nodev  autofs
nodev  devpts
    jfs

Jak widać to jądro obsługuje ten system plików.

Jeżeli go nie znajdziemy w spisie należy przekompilować jądro ponownie. Od wersji 2.4.20 jądro standardowo zawiera obsługę tego systemu plików.

Kolejny element to instalacja narzędzi do obsługi systemu plików. Jeżeli chcemy korzystać ze źródeł należy ściągnąć ze strony http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/jfs/index.html Istnieją też pakiety w prawie wszystkich popularnych dystrybucjach. W przypadku Debiania Sid jest to pakiet jfsutils.

Tworzenie nowego systemu plików JFS

Jeżeli używasz narzędzia cfdisk albo fdisk do stworzenia nowej partycji dla systemu JFS, musisz ustawić typ partycji na Linux (83).

terminal-3-67:~# mkfs.jfs /dev/hda7
mkfs.jfs version 1.1.7, 22-Jul-2004
Warning! All data on device /dev/hda7 will be lost!

Continue? (Y/N) Y
  -

Format completed successfully.

2931831 kilobytes total disk space.

Mountowanie nowego systemu plików

terminal-3-67:~# mount /dev/hda7 /data3
terminal-3-67:~# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw)
/dev/hda7 on /data3 type jfs (rw)

Naprawa systemu plików

Czasem może się zdarzyć iż system plików ulegnie uszkodzeniu. Należy wtedy skorzystać z narzędzia jfs_fsck (albo fsck.jfs – jest to link symboliczny do jfs_fsck). Wznawia ono transakcje oraz naprawia system plików.

XFS

System poprawnie współpracuje z Lilo zainstalowanym w MBR, Grubem, Quotą, LVM, FNS, partycja może być zwiększania ale nie zmniejszana (najwyżej dump, stworzenie nowej partycji, przegranie). Może być instalowany na głównym systemie plików ( http://www.tldp.org/HOWTO/archived/Linux+XFS-HOWTO/index.html)

Instalacja

Pierwsza sprawa to nałożenie łatki na jądro systemu tak, aby system był w stanie obsługiwać te systemy plików:

patch -p1 < xfs-2.4.20-all-i386

W przypadku nowszych jąder obsługa tego systemu plików jest już włączona do jądra. Należy również zainstalować pakiety pozwalające na obsługę tego systemu plików. Dla Debiana Sid są to pakiety xfsprogs i xfsdump.

Tworzenie nowego systemu plików

terminal-3-67:~# mkfs.xfs /dev/hda8
meta-data=/dev/hda8       isize=256  agcount=8, agsize=91619 blks
     =            sectsz=512
data   =            bsize=4096  blocks=732952, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2       bsize=4096
log   =internal log      bsize=4096  blocks=2560, version=1
     =            sectsz=512  sunit=0 blks
realtime =none          extsz=65536 blocks=0, rtextents=0

Mountowanie systemu plików

terminal-3-67:~# mount /dev/hd8 /data4/
terminal-3-67:~# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw)
/dev/hda8 on /data4 type xfs (rw)

Lista dyskusyjna

http://marc.theaimsgroup.com/?l=linux-xfs&r=1&w=2

ReiserFS

Instalacja

W przypadku Mandrivy wymagany jest pakiet reiserfsprogs zapewniający programy pomocnicze do pracy z systemem plików reiserfs. Dla Debiania Sid to również reiserfsprogs Konieczne jest również posiadanie jądra obsługującego ten system plików (standardowe ma je w module reiserfs.o.gz).

Tworzenie systemu plików

terminal-3-67:~# mkfs.reiserfs /dev/hda6
mkfs.reiserfs 3.6.19 (2003 www.namesys.com)

A pair of credits:
BigStorage (www.bigstorage.com) contributes to our general fund every month,
and has done so for quite a long time.

Elena Gryaznova performed testing and benchmarking.


Guessing about desired format.. Kernel 2.4.27-1-586tsc is running.
Format 3.6 with standard journal
Count of blocks on the device: 732944
Number of blocks consumed by mkreiserfs formatting process: 8234
Blocksize: 4096
Hash function used to sort names: "r5"
Journal Size 8193 blocks (first block 18)
Journal Max transaction length 1024
inode generation number: 0
UUID: 0f106f8e-043d-42e5-80d0-3c09775ccc13
ATTENTION: YOU SHOULD REBOOT AFTER FDISK!
    ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/hda6'!
Continue (y/n):y
Initializing journal - 0%....20%....40%....60%....80%....100%
Syncing..ok

Tell your friends to use a kernel based on 2.4.18 or later, and especially not a
kernel based on 2.4.9, when you use reiserFS. Have fun.

ReiserFS is successfully created on /dev/hda6.

Mountowanie systemu plików

terminal-3-67:~# mount /dev/hda6 /data2
terminal-3-67:~# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw)
/dev/hda6 on /data2 type reiserfs (rw)

Opcje dla pliku /etc/fstab

W piąte i szóste pole pliku /etc/fstab należy wpisać 0.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *