Up2date – akutalizacja dystrybucji Fedora i Red Hat Linux

Up2date to wygodne narzędzie do zarządzania aktualizacjami systemu.

Instalacja i konfiguracja programu

[root@fedora root]# up2date
0. debug       No
1. useRhn       No
2. rhnuuid      fff72bd8-384c-11d8-928b-c123ae1a5ecc
3. isatty       Yes
4. showAvailablePacka No
5. retrieveOnly    No
6. enableRollbacks  No
7. noSSLServerURL   http://xmlrpc.rhn.redhat.com/XMLRPC
8. pkgSkipList    ['kernel*']
9. storageDir     /var/spool/up2date
10. adminAddress    ['root@localhost']
11. noBootLoader    No
12. serverURL     https://xmlrpc.rhn.redhat.com/XMLRPC
13. fileSkipList    []
14. versionOverride
15. sslCACert     /usr/share/rhn/RHNS-CA-CERT
16. noReplaceConfig  Yes
17. useNoSSLForPackage No
18. systemIdPath    /etc/sysconfig/rhn/systemid
19. enableProxyAuth  No
20. retrieveSource   No
21. disallowConfChange ['noReboot', 'sslCACert', 'useNoSSLForPackages', 'noSSLSe
22. headerFetchCount  10
23. networkRetries   5
24. pkgsToInstallNotUp ['kernel', 'kernel-modules']
25. enableProxy    No
26. proxyPassword
27. updateUp2date   Yes
28. keepAfterInstall  No
29. proxyUser
30. removeSkipList   ['kernel*']
31. useGPG       Yes
32. gpgKeyRing     /etc/sysconfig/rhn/up2date-keyring.gpg
33. httpProxy
34. headerCacheSize  40
35. forceInstall    No
36. noReboot      No

Enter number of item to edit : q
Your GPG keyring does not contain the Red Hat, Inc. public key.
Without it, you will be unable to verify that packages Update Agent downloads
are securely signed by Red Hat.

Your Update Agent options specify that you want to use GPG.

To install the key, run the following as root:

  rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY

Jeżeli wystąpią problemy z importem kluczy GPG Red Hata, należy wyłączyć obsługę GPG w programie (wybrać opcje 32 i ustawić nową wartość na no).

Sprawdzenie czy istnieją pakiety do aktualizacji

Sprawdzenie czy istnieją pakiety do aktualizacji dokonamy przy pomocy opcji -l

[root@fedora root]# up2date -l

Fetching package list for channel: fedora-core-1...

Fetching http://fedora.redhat.com/releases/fedora-core-1/headers/header.info...
########################################
#######################################
Fetching package list for channel: updates-released...

Fetching http://fedora.redhat.com/updates/released/fedora-core-1/headers/header.info...
########################################
#######################################
Fetching Obsoletes list for channel: fedora-core-1...

Fetching obsoletes list for http://fedora.redhat.com/releases/fedora-core-1...
#######################################
Fetching Obsoletes list for channel: updates-released...

Fetching obsoletes list for http://fedora.redhat.com/updates/released/fedora-core-1...
######################################
Fetching rpm headers...

Name                  Version    Rel
----------------------------------------------------------

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *