Program ttcp – Testowanie szybkości przesyłu danych na określonych portach

ttcp

Program ttcp to prosty program do sprawdzania jak dużo danych można przesłać między dwoma komputerami. Program uruchamiamy parami, jeden odbiera (słucha), drugi wysyła (nadaje).

Standardowo wykorzystujemy dwa przełączniki -r i -s po stronie odbiorcy oraz -t i -s po stronie nadawcy (na końcu dodajemy adres komputera docelowego).

root@odbiorca:~# ./ttcp -r -s
ttcp-r: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/0, port=5001  tcp
ttcp-r: socket
ttcp-r: accept from 10.0.0.42
ttcp-r: 16777216 bytes in 19.73 real seconds = 830.43 KB/sec +++
ttcp-r: 11618 I/O calls, msec/call = 1.74, calls/sec = 588.86
ttcp-r: 0.0user 0.6sys 0:19real 3% 0i+0d 0maxrss 0+2pf 0+0csw
[root@nadawca]# ./ttcp -t -s 10.0.0.1
ttcp-t: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/0, port=5001  tcp  -> 10.0.0.1
ttcp-t: socket
ttcp-t: connect
ttcp-t: 16777216 bytes in 20.33 real seconds = 805.98 KB/sec +++
ttcp-t: 2048 I/O calls, msec/call = 10.16, calls/sec = 100.75
ttcp-t: 0.0user 0.2sys 0:20real 1% 0i+0d 0maxrss 1+2pf 0+0csw

Uwaga: Program standardowo działa na porcie 5001, należy o tym pamiętać przy konfiguracji firewalla. Przydatnych jest jeszcze kilka przełączników:

-p numer Numer portu (domyślny 5001)
-l dlugosc wielkość buforów wysłanych/odbieranych z sieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *