Popa3d – Demon POP3

Opis programu

Program popa3d to prosty ale wydajny i bezpieczny demon do obsługi protokołu POP3. Pracuje ze skrzynkami w formacie mbox i hasłami w pliku /etc/passwd. Niestety nie potrafi obsłużyć maildirów ani autoryzować z baz danych czy przez LDAPa.

Instalacja

Program popa3d dostępny jest w większości dystrybucji w postaci pakietu. W przypadku Debiania wystarczy wydać polecenie

apt-get install popa3d

Uruchamianie i zatrzymywanie

Serwer uruchamiamy (w trybie konsoli) w dystrybucjach wykorzystujących schemat V System (czyli np. Red Hat, Debian, Mandriva (dawny Mandrake) ale nie Slackware) przy pomocy polecenia:

/etc/init.d/popa3d start

Zatrzymania serwera dokonamy przy pomocy polecenia:

/etc/init.d/popa3d stop

Konfiguracja

Demon popa3d jest prostym programem i w zasadzie poza określeniem czy ma on pracować w trybie demona czy też jako usługa wywoływana przez jakiegoś pośrednika nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. W Debianie do określenia jak demon ma pracować możesz wykorzystać polecenie dpkg-reconfigure popa3d.

Błędy

Najczęściej spotykane błędy to:

Przykład błędu Rozwiązanie problemu
Mar 7 07:20:47 aga popa3d[15575]: Authentication passed for aga

Mar 7 07:20:47 aga popa3d[15575]: Failed or refused to load /var/mail/aga

Plik skrzynki z wiadomościami ma niepoprawną składnie. Często to się zdarza gdy kończymy pracę demona przy pomocy polecenia killall -9 popa3d. Należy wtedy ręcznie poprawić strukturę pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *