Tripwire

Tripwire to całkiem dobry program do wykrywania zmian w plikach i katalogach, jeżeli nie potrzebujemy centralnego raportowania. Ma wersje open-source oraz komercyjną (bardziej rozbudowaną).

Instalacja

W przypadku CentOS-a znajduje się on w repozytoriach EPEL-a. Instalacja odbywa się przez standardowe wydanie polecenia yum:

[root@vps121453 ~]# yum install tripwire

Konfiguracja

Zaraz po zainstalowaniu warto wygenerować pliko-klucze lokalne i strony (ang. site) przy pomocy polecenia

tripwire-setup-keyfiles

.
Tripwire tworzy dwa klucze, site key oraz local key. Site key chroni pliki konfiguracyjne programu oraz plik z policy dla programu. Klucz „Local key” chroni pliki bazodanowe.

[root@vps121453 tripwire]# /usr/sbin/tripwire-setup-keyfiles

----------------------------------------------
The Tripwire site and local passphrases are used to sign a variety of
files, such as the configuration, policy, and database files.

Passphrases should be at least 8 characters in length and contain both
letters and numbers.

See the Tripwire manual for more information.

----------------------------------------------
Creating key files...

(When selecting a passphrase, keep in mind that good passphrases typically
have upper and lower case letters, digits and punctuation marks, and are
at least 8 characters in length.)

Enter the site keyfile passphrase:
Verify the site keyfile passphrase:
Incorrect site passphrase.
Enter the site keyfile passphrase:
Verify the site keyfile passphrase:
Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

(When selecting a passphrase, keep in mind that good passphrases typically
have upper and lower case letters, digits and punctuation marks, and are
at least 8 characters in length.)

Enter the local keyfile passphrase:
Verify the local keyfile passphrase:
Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

----------------------------------------------
Signing configuration file...
Please enter your site passphrase:
Wrote configuration file: /etc/tripwire/tw.cfg

A clear-text version of the Tripwire configuration file:
/etc/tripwire/twcfg.txt
has been preserved for your inspection. It is recommended that you
move this file to a secure location and/or encrypt it in place (using a
tool such as GPG, for example) after you have examined it.


----------------------------------------------
Signing policy file...
Please enter your site passphrase:
Wrote policy file: /etc/tripwire/tw.pol

A clear-text version of the Tripwire policy file:
/etc/tripwire/twpol.txt
has been preserved for your inspection. This implements a minimal
policy, intended only to test essential Tripwire functionality. You
should edit the policy file to describe your system, and then use
twadmin to generate a new signed copy of the Tripwire policy.

Once you have a satisfactory Tripwire policy file, you should move the
clear-text version to a secure location and/or encrypt it in place
(using a tool such as GPG, for example).

Now run "tripwire --init" to enter Database Initialization Mode. This
reads the policy file, generates a database based on its contents, and
then cryptographically signs the resulting database. Options can be
entered on the command line to specify which policy, configuration, and
key files are used to create the database. The filename for the
database can be specified as well. If no options are specified, the
default values from the current configuration file are used.

Inicjacja bazy danych

Kolejnym krokiem jest zainicjowanie bazy:

tripwire --init

Modyfikacja polityki

Edytujemy plik polityki:

vi /etc/tripwire/twpol.txt

Aktualizujemy binarne pliki polityki:

tripwire --update-policy --secure-mode low /etc/tripwire/twpo

Sprawdzenie bazy danych

tripwire --check

Wyświetlenie raportu programu

Raporty są zapisywane w katalogu /var/lib/tripwire/report/

twprint -m -r --twrfile nazwa-pliku.twr

Update

twprint --update

Update policy

twprint --update-policy

Test email-a

twprint --test

Więcej: https://ostechnix.wordpress.com/2013/05/10/install-tripwire-intrusion-detection-system-on-centos-6-4-rhel-6-4-scientific-linux-6-4/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *