ISCSI i AIX 6.1

Cóż, nie stać nie ma drogie pamięci masowe, własnego SAN-a itp, więc postanowiłem zainteresować się ISCSI :), tańsze to jak również można używać nie tylko na AIX-ie ;). Konfiguracja clienta ISCSI jest prosta, w zasadzie są to 3 kroki.

1. Konfiguracja ODM-a.

smitty iscsi -> 
  iSCSI Target Device Parameters in ODM -> 
   Add an iSCSI Target Device in ODM -> 
     Add a Statically Discovered iSCSI Target Device in ODM

W okienku, które się pojawi wybieramy nazwę urządzenia nadrzędnego. W moim przypadku to iscsi0.

iSCSI Target ODM Parents                         |
|                                                                          |
| Move cursor to desired item and press Enter.                             |
|                                                                          |
|   iscsi0 Available  iSCSI Protocol Device

Nastepnie wpisujemy dane do połączenia:

iSCSI Adapter                                       iscsi0
iSCSI Target Name                                  [centos.server.localnet:storage.disk2]
iSCSI Group                                         static                                                                         +
IP Address of iSCSI Target                         [192.168.0.102]
Port Number of iSCSI Target                        [3260]
Password                                           []

Wciskamy oczywiście Enter i ten element jest zakończony.

2. Edytujemy plik /etc/iscsi/targets i dodajemy nowy wpis, składnia pliku jest prosta: podajemy adres IP servera, port oraz  nazwę udziału (jest to najprostsza konfiguracja bez autoryzacji):

[node2:root:/home/root:] grep -v "#" /etc/iscsi/targets
192.168.0.102 3260 centos.server.localnet:storage.disk2

3. Wydajemy polecenie cfgmgr aby dodać urządzenia do systemu:

[node2:root:/home/root:] lspv
hdisk0          005f21ada97ce9d0                    rootvg          active
[node2:root:/home/root:] cfgmgr -i iscsi0
[node2:root:/home/root:] lspv
hdisk0          005f21ada97ce9d0                    rootvg          active
hdisk1          005c0ffcd60ea150                    None
hdisk2          005c0ffcd6140e6a                    None
hdisk3          005c0ffcd6141c53                    None

System te dyski widzi jako:

[node2:root:/home/root:] lscfg | grep -i hdisk

+ hdisk0           U0.1-P1/Z1-A3     16 Bit LVD SCSI Disk Drive (18200 MB)
* hdisk1                             Other iSCSI Disk Drive
* hdisk2                             Other iSCSI Disk Drive
* hdisk3                             Other iSCSI Disk Drive

I mamy już podłączone dyski! 🙂 Teraz można już spokojnie bawić się w mirrorowanie dysków, tworzenie VG itp…

System te dyski widzi jako:

# lscfg -vl hdisk7
 hdisk7       Other iSCSI Disk Drive

    Manufacturer................LIO-ORG
    Machine Type and Model......AIX10_2_lv
    ROS Level and ID............342E3000
    Device Specific.(Z0)........000005021FB80002

Tutaj „Machine Type nad Model” pokazuje nazwę, jaką ten LUN ma na serwerze ISCSI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *