AIX i Perl: Storage report (część 3) – analiza listy logicznych volumenów w grupie volumenów

Przydać się może też lista logicznych volumenów w danym volumenie grup. Poniższy skrypt analizuje listę wolumenów grup w rootvg.

— SKRYPT—
#! /usr/bin/perl

use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use Getopt::Long;

my $vg_name=””;
my %storage;

my $data=`lsvg -l rootvg`;

my @lines=split /\n/, $data;

foreach my $lv_string (@lines) {

if ( $lv_string =~ m/(\S+)\s+(\S+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\S+)\s+(\S+)/) {

$storage{$vg_name}{$1}{„name”}=$1;
$storage{$vg_name}{$1}{„type”}=$2;
$storage{$vg_name}{$1}{„lps”}=$3;
$storage{$vg_name}{$1}{„pps”}=$4;
$storage{$vg_name}{$1}{„pvs”}=$5;
$storage{$vg_name}{$1}{„state”}=$6;
$storage{$vg_name}{$1}{„mount_point”}=$7;

}
}

print Dumper(%storage);
— SKRYPT—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *