Linux – ssh – sprawdzanie poprawności kluczy w authorized_keys

Czasamy  kopiujemy klucze publiczne między serwerami, jak jednak sprawdzić czy klucze są poprawne?

[root@centos .ssh]# ssh-keygen -B -f authorized_keys
2048 xonip-tihir-cezol-bahuf-tanyh-lehum-vapon-hucet-telid-venyv-luxax authorized_keys
[root@centos .ssh]# ssh-keygen -B -f authorized_keys_fails
key_read: uudecode AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAonUZYUEc4bTAg6MQSuEgHNmWdKYsmk4krXO0eOL+lC+H4NcIetzY8zzuoGd0tgpQq/DnD3LkMdRmgez/pczsm9UnOsIcG+tQia/l22+aXcm5qUNEYLRka+kcoSjeHe5d6g5f8zoDvJ62x050+W77BkAUBJ3DoTLfDfN9nd+3a50axhWewh1aE19xen3uGlCCPLzRHwfzI3VWdcFUtbw0Fy/EDWhq5HOmm8McZKX2aisOtfMRgRc91sVxd3g/pdoOiw9l/ziZAS7+68dKnqHfx9om741Ua1NmX9XXhwBIFzlKwMTeHqOr15uM5HIfS/u+x+suG2+P+gKjwO+nuviyfQ= krzysztof.jozwiak@linuxexpert.pl
failed
authorized_keys_fails is not a public key file.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *