Jak sprawdzić wersję Ubuntu?

Logujesz się na zdalny system, chcesz sprawdzić co za Linux tam jest zainstalowany. Pierwszy ruch to 'uname -a’:

root@czz60610-laptop:~# uname -a
Linux czz60610-laptop 2.6.31-22-generic #65-Ubuntu SMP Thu Sep 16 15:48:58 UTC 2010 i686 GNU/Linux

Cóż, mółgbyś zgadywać po wersji jądra która to wersja Ubuntu ale powinieneś być pewny. Więc tutaj ja znam dwa elegenackie rozwiązania:

1. Przejrzeć zawartość /etc/issue
# cat /etc/issue
Ubuntu 9.10 \n \l

2.skorzystać z lsb_release:

# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 9.10
Release:    9.10
Codename:    karmic

To samo możemy zobaczyć w pliku /etc/lsb-release.

Możnaby jeszcze sprawdzić /etc/apt/sources.list ale nie uznaję tego za eleganckie rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *