sprawdzenie nazwy i wersji serwera DNS

Jest takie fajne narzędzie, które pozwala sprawdzić nazwę i wersję serwera DNS, fpdns. Robi to na podstawie odcisków palców (tzn wysyła określone zapytania, które w zależności od różnicach w odpowiedziach określa oprogramowanie).

root@ubuntu:~# fpdns localhost
fingerprint (localhost, 127.0.0.1): ISC BIND 9.2.3rc1 -- 9.6.1-P1 [recursion enabled]  
fingerprint (localhost, 0:0:0:0:0:0:0:1): ISC BIND 9.2.3rc1 -- 9.6.1-P1 [recursion enabled]  

Linux i DSL Dialog-u

W moim rodzinnym domu mamy łącze DSL z dialogu, jako że potrzebowałem podłączyć się z mojego linuksowego lapka do firmowej sieci musiałem skonfigurować to połączenie. Sprawa wygląda prosto:

  • odpalamy program: pppoeconfig, który konfiguruje nam połączenie,
  • połączenie uruchamiamy poleceniem pon nazwa_polaczenia, podobnie kończymy poff nazwa_polaczenia (jeżeli jest tylko jedno wystarczy samo poff),
  • plog pozwala przejrzeć logi demona pppd

I tyle…

Linux: Drukowanie do pdf-a

Drukowanie do pdf-a w Windowsie jest bardzo proste, instalujemy jakiś darmowy sterownik druku do pdf-a i po kłopocie ;). W Linuksie też można tak drukować, no prawie tak samo…

  • Instalujemy pakiet cups-pdf – PDF printer for CUPS
  • Konfigurujemy w lokalnym systemie drukarkę ze sterownikiem Generic CUPS-PDF Printer (color)
  • restartujemy usługę cups

Pliki pdf domyślnie pojawią się w pokatalogu PDF katalogu domowym użytkownika (konfiguracja w katalogu /etc/cups dla całego pakietu cups-pdf).