Bash i zmienne środowiskowe

Dzisiaj bardzo krótka notatka. Zmienne środowiskowe są potężnym sposobem na współdzielenie konfiguracji między skryptami i programami napisanymi w różnych językach. Krok pierwszy jest wspólny dla wszystkich języków i polega na wyeskportowaniu zmiennej środowiskowej. Na przykład wpis poniżej umieszczamy w pliku .bashrc (jeżeli używamy akurat Bash-a):

EXPORT SOFTA_USER="USER1"

Krok drugi to skorzystanie z zmiennej w skrypcie. W przypadku Bash-a to po prostu użycie zmiennej:

user@ubuntu: head -n 3 helper_softa.sh
#/bin/bash

USER=$SOFTA_USER

Jak widać to proste, jutro napisze jak skorzystać z takich zmiennych w Perl-u.

Mutt i zdalne skrzynki pop oraz imap

Program mutt może zostać użyty do testwania poprawności konfiguracji serwerów pop3 i imap (także w wersji z szyfrowaniem SSL czyli pop3s i imaps). Należy tylko odpowiednio wskazać „plik” w którym znajduje się poczta:

mutt -f pop://user@serwer[:port]
mutt -f pops://user@serwer[:port]

mutt -f imap://user@serwer[:port]
mutt -f imaps://user@serwer[:pop]

gdzie user to oczywiście nazwa użytkownika a serwer to adres serwera pocztowego danej usługi. Jak widać opcjonalnie można podać numer portu usługi.