Bash i zmienne środowiskowe

Dzisiaj bardzo krótka notatka. Zmienne środowiskowe są potężnym sposobem na współdzielenie konfiguracji między skryptami i programami napisanymi w różnych językach. Krok pierwszy jest wspólny dla wszystkich języków i polega na wyeskportowaniu zmiennej środowiskowej. Na przykład wpis poniżej umieszczamy w pliku .bashrc (jeżeli używamy akurat Bash-a):

EXPORT SOFTA_USER="USER1"

Krok drugi to skorzystanie z zmiennej w skrypcie. W przypadku Bash-a to po prostu użycie zmiennej:

user@ubuntu: head -n 3 helper_softa.sh
#/bin/bash

USER=$SOFTA_USER

Jak widać to proste, jutro napisze jak skorzystać z takich zmiennych w Perl-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *