AIX – szybkie tworzenie plików o określonej wielkości

Jak szybko stworzyć plik o określonej wielkości w AIX-ie? Można użyć komendy lmktemp:

[lpar_a12:root:/:] lmktemp file10m 10m
file10m
[lpar_a12:root:/:] ls -lg /file10m
-rw-r--r--    1 system     10485760 Mar 13 09:12 /file10m

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *