konwersja Poscript lub PDF do txt

Jak zrobić z ps albo pdf-a plik tekstowy? użyć pstotext!

Package: pstotext
Priority: optional
Section: universe/text
Installed-Size: 144
Maintainer: J.H.M. Dassen (Ray) 
Architecture: i386
Version: 1.9-4
Depends: gs | gs-gpl (>= 3.51), libc6 (>= 2.4-1)
Filename: pool/universe/p/pstotext/pstotext_1.9-4_i386.deb
Size: 32456
MD5sum: 6c3a27bb7a95266d46eb408582344986
SHA1: b7b3cbcee2ff975736bfefe0997ee2402d7fe670
SHA256: 423e63bece2e75c2a6bbd34e1a93847e0509fb4d1c1f7dc7fc96311e185e6fdb
Description: Extract text from PostScript and PDF files
 pstotext extracts text (in the ISO 8859-1 character set) from a PostScript
 or PDF (Portable Document Format) file. Thus, pstotext is similar to the
 ps2ascii program that comes with ghostscript. The output of pstotext is
 however better than that of ps2ascii, because pstotext deals better with
 punctuation and ligatures.
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu

Bash + SSH: jak sprawdzić czy można wykonać zdalne polecenie ssh z bash-a (skrypty)?

Prędzej czy później każdy administrator stara się optymalizować swoją pracę przez pisanie skryptów automatyzujących jego pracę. Cześć skryptów zapewnie będzie wykonywała zdalne polecenia przez ssh (nie wszędzie można instalować własne oprogramowanie, nie wszędzie jest Bash). Jeżeli pracujemy w środowisku z wieloma administratorami wypadałoby też sprawdzać w skryptach, czy mamy połączenie do zdalnych systemów.
Jak to można zrobić?

Najprościej użyć kodu błędu ostatniego polecenia ;). W skryptach przeważnie też nie należy pytać o hasło do zdalnej maszyny ;).

user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date"
Thu Jul 29 02:04:21 CDT 2011
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date" > /dev/null 2>&1; echo $?
0
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@192.168.1.12 "date2" > /dev/null 2>&1; echo $?
127
user@ubuntu:~$ ssh -o PasswordAuthentication=no root@alamakota "date2" > /dev/null 2>&1; echo $?
255

HMC – braki w możliwościach konfiguracyjnych dostępów

Przygotowuje szkolenie z podstaw AIX-a, jednym z elementów szkolenia jest nauka podstaw pracy z profilami lpar-ów. Znalazłem jeden problem: jak ograniczyć kursantom możliwość przyznania „nieograniczonej” ilości procserów i pamięci? Mogę ograniczyć możliwości do bawienia się określonymi lparami, ale nie mogę przydzielić zakresów dozwolonych wartości. Praca w środowisku wielu administratorów nie jest taka łatwa tutaj ;).

Partprobe – odczytanie tablicy partycji ponownie

Co jakis czas tworzymy nowe partycje ale czasem system informuje nas iż należy zrestartować go aby na nowo odczytać informację z tablicy partycji. Teraz można to zrobić bez restartu, wystarczy wykorzystać program partprobe:

oot@ubuntu:~# cfdisk /dev/sdb
root@ubuntu:~# mkfs.ntfs /dev/sdb
sdb   sdb1  
root@ubuntu:~# mkfs.ntfs /dev/sdb2
The device doesn't exist; did you specify it correctly?
root@ubuntu:~# partprobe /dev/sdb
root@ubuntu:~# mkfs.ntfs /dev/sdb2
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.

Ubuntu: the public key is not available

W przypadku dodawania nowych repozytoriów może się pojawić błąd mówiący o braku możliwości weryfikacji klucza PGP:

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net lucid Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D6B6DB186A68F637

W najprostszym przypadku rozwiązać można to w następujący sposób:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv D6B6DB186A68F637
gpg --export --armor 6A68F637 | apt-key add -