Ubuntu: the public key is not available

W przypadku dodawania nowych repozytoriów może się pojawić błąd mówiący o braku możliwości weryfikacji klucza PGP:

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net lucid Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D6B6DB186A68F637

W najprostszym przypadku rozwiązać można to w następujący sposób:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv D6B6DB186A68F637
gpg --export --armor 6A68F637 | apt-key add -

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *