Perl: regexp w linii poleceń, czyli rozbudowa poleceń konsolowych (perl inline)

Piszę mały programik to analizy stanów serwerów więc potrzebowałem wykonać analizę w linii poleceń, jak widać poniżej, analizuję wynik polecenia ps zapisanego w pliku:

cat ps | perl -ane 'if ($_ =~ m/(\S+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(.*)\s*$/) {print   "$1;$2;$3;$4;$5;$6;$7;$8;\n" } ;' | sed -e "s/\s*;$/;/g"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *