AIX: tworzenie subsystem-u dla MySQL

Przygotowując pewną prezentację chciałem stworzyć subsystem dla MySQL-a (wiem, stara wersja bo 3.x). Po wykonaniu komendy poniżej mozemy używać lssrc, startsrc i stopsrc do zarządzania serwerem MySQL:

mkssys -s MySQL -u 0 -G MySQL -i /dev/null -o /var/log/mysql_service.log -p /opt/freeware/libexec/mysqld -a "--basedir=/opt/freeware --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/lpar_test1.pid" -R -S -n 2 -f 1

Przykład:

[lpar_test1:root:/root:] startsrc -s MySQL
0513-059 The MySQL Subsystem has been started. Subsystem PID is 14090260.

[lpar_test1:root:/root:] lssrc -s MySQL  
Subsystem     Group      PID     Status 
 MySQL      MySQL      14090260   active

[lpar_test1:root:/root:] stopsrc -s MySQL
0513-044 The MySQL Subsystem was requested to stop.

[lpar_test1:root:/root:] lssrc -s MySQL 
Subsystem     Group      PID     Status 
 MySQL      MySQL             inoperative

Linux: dns problem

Mieliśmy ostatnio problem na jednym z serwerów, był on secondary DNS, zrobiliśmy rekonfigurcje Primary DNS ale ping dalej pokazywał zły adres. Restart DNS-u nie pomógł, usunięcie pliku strefy i jego odtworzenie też nic nie dało (bo wpis był poprawny ale ping dalej swoje), na koniec dopiero restart nscd pomógł:

sudo /etc/init.d/nscd restart

Człowiek cały czas się uczy…

AIX: lsrsrc – Jak znaleźć które HMC zarządza systemem?

Mamy dostęp do lpar-a i próbujemy sprawdzić jak jest zarządzny (np. jakie jest IP serwera). Jak to zrobic? Otóż prosto:

lpar1:/root>lsrsrc IBM.ManagementServer
Resource Persistent Attributes for IBM.ManagementServer
resource 1:
Name       = "10.5.34.21"
Hostname     = "10.5.34.21"
ManagerType   = "HMC"
LocalHostname  = "10.9.32.78"
ClusterTM    = "9078-160"
ClusterSNum   = ""
ActivePeerDomain = ""
NodeNameList   = {"lpar1"}

HACMP/HA – wiele węzłów – Dynamic node priority

Dynamic node priority – jak sprawdzić status:

odin:/# lssrc -ls clstrmgrES
Current state: ST_STABLE
sccsid = "@(#)36
1.135.1.37
src/43haes/usr/sbin/cluster/hacmprd/main.C,
hacmp.pe, 51haes_r530, r5300525a 6/20/05 14:13:01"
i_local_nodeid 1, i_local_siteid 1, my_handle 2
ml_idx[1]=0
ml_idx[2]=1
ml_idx[3]=2
There are 0 events on the Ibcast queue
There are 0 events on the RM Ibcast queue
CLversion: 8
Example 2-1cluster fix level is "0"
The following timer(s) are currently active:
Current DNP values
DNP Values for NodeId - 1 NodeName - frigg
PgSpFree = 0 PvPctBusy = 0 PctTotalTimeIdle = 0.000000
DNP Values for NodeId - 2 NodeName - odin
PgSpFree = 130258 PvPctBusy = 0 PctTotalTimeIdle = 99.325169
DNP Values for NodeId - 3 NodeName - thor
PgSpFree = 0 PvPctBusy = 0 PctTotalTimeIdle = 0.000000

HACMP/HA – heartbeats – statystyki

Jak sprawdzić statystyki heartbeat -ów? Użyjmy komendy cltopinfo -m

[testlab_1:root:/:] cltopinfo -m

Interface Name   Adpater    Total Missed Current Missed
          Address    Heartbeats   Heartbeats
--------------------------------------------------------------
en0        192.168.1.12       0       0
en1         172.16.0.12       0       0
en2         172.16.1.12       0       0
rhdisk20      255.255.10.2       0       0
rhdisk30      255.255.10.3       0       0

Cluster Services Uptime:    3 days 18 hours 0 minutes

Więcej informacji o heartbeats znajdziesz wydając polecenie: lssrc -ls topsvcs

testowanie heartbeat-ów na dyskach

dhb_read -p devicename -r – receives data over diskhb network
dhb_read -p devicename -t – transmits data over diskhb network

HACMP/HA – słowniczek

HACMP – High Availability Cluster Multi-Processing
C-SPOC – Cluster Single Point of Control
RSCT – Reliable Scalable Clustering Technology
HACMP/ES – HACMP Enhanced Scalability
DNP – Dynamic node priority
DARE – dynamic automatic reconfiguration event
gsclvmd – Group Services Concurrent Logical Volume Manager daemon,

A cluster can host more than one resource group,
thus allowing for efficient use of the cluster nodes (thus
the “Multi-Processing” in HACMP).