AIX: jakie informacje zebrac przed reboot-em?

Jakie informacje przydałoby się zbierać między restartami, aby móc poprawić jakieś zgubione elementy (wporwadzone tymczasowo a powinny być na stałe), jakieś pomysły?

Ja zbieram następujące:

system_type:uname:
kernel:uname -a:
inittab:cat /etc/inittab:
passwd:cat /etc/passwd:
network_settings:lsattr -EHl inet0:
lsdev_C:lsdev -C:
lsdev:lsdev:
prtconf:prtconf:
oslevel-r:oslevel -r:
oslevel-s:oslevel -s:
bootlist:bootlist -m normal -o:
routing:netstat -rn:
ifaces:ifconfig -a:
filesystems:cat /etc/filesystems:
mount:mount:
vgs:lsvg:
active_vgs:lsvg -o:
df:df -kI:
ps:ps -ef | sort:
no_ps:ps -ef | wc -l:
rpms:rpm -qa:
lslpp:lslpp -l:
instfix_ml:instfix -i | egrep -i ML:
instfix_sp:instfix -i | egrep -i SP:
lssrc:lssrc -a:
lppchk:lppchk -v -m3:
lparstat:lparstat |grep -i System:
cluster_clRGinfo:/usr/es/sbin/cluster/utilities/cldump;/usr/es/sbin/cluster/utilities/clRGinfo:
errpt:errpt:
lspv:lspv:
lscfg:lscfg:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *