Bash: „while read” – sposób na pobranie kilku parametrów do skryptu

Porządkowałem dzisiaj backupy, strony itp i postanowiłem zrobić backupy razem z datami (czegoś 😉 ),

root@server:/export/backups/remote# find . -mindepth 1 -maxdepth 1 | ls -l | grep -v "total" | while read A A A A A DATE A DIRECTORY; do echo "backuping $DIRECTORY"; tar -zcf ${DIRECTORY}_$(echo $DATE | sed "s/-//g" ).tgz ${DIRECTORY}; done

A jakie daty wpisaliśmy do polecenia powyżej? Sam zobacz:

root@server:/export/backups/remote# stat www.linuxexpert.pl
 File: `www.linuxexpert.pl'
 Size: 4096      Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: fc0dh/64525d  Inode: 134830   Links: 21
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (65534/ nobody)  Gid: (65534/ nogroup)
Access: 2012-04-09 19:24:34.468008017 +0200
Modify: 2007-12-15 00:00:00.000000000 +0100
Change: 2012-01-06 15:52:53.595694724 +0100

Czyli datę ostatniej modyfikacji katalogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *