knockd: konfiguracja na VPS-ie opartym na OpenVZ

Na moim VPS-ie mam zainstalowanego Ubuntu. Podstawową sprawą w konfiguracji jest wskazanie karty sieciowej jako venet0:

root@ziutus:/var/log# egrep -v "^#|^$" /etc/default/knockd
START_KNOCKD=1
KNOCKD_OPTS="-d -i venet0:0"

Dalej standardowo konfigurujemy /etc/knockd.conf

root@ziutus:/var/log# cat /etc/knockd.conf
[options]
#    UseSyslog
    logfile = /var/log/knockd.log


[openSSH]
    sequence  = 9537,7496,3512
    seq_timeout = 5
    command   = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    tcpflags  = syn

[closeSSH]
    sequence  = 3512,7496,9537 
    seq_timeout = 5
    command   = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    tcpflags  = syn

Linux: nc jako proste narzędzie do pukania

Instalowałem dzisiaj na serwerze knockd aby mój serwer nie miał domyślnie otwartego portu ssh dla wszystkich. Pytanie tylko jak łatwo zapukać do portu? najprościej tak (jeżeli nie ma klienta knock):

for PORT in 9537 7496 3512; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done

Albo zrobić sobie alias:

alias server_knock_in ='for PORT in 9537 7496 3512; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done'
alias server_knock_out='for PORT in 3512 7496 9537; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done'

Ubuntu: PAM i Unable to open env file: /etc/default/locale

W logach zobaczyłem informacje:

May 22 21:09:56 ziutus sshd[15636]: pam_env(sshd:setcred): Unable to open env file: /etc/default/locale: No such file or directory

Rozwiązanie jest proste:

root@ziutus:/etc/rsyslog.d# ls -l /etc/default/locale
ls: cannot access /etc/default/locale: No such file or directory

root@ziutus:/etc/rsyslog.d# update-locale

root@ziutus:/etc/rsyslog.d# ls -l /etc/default/locale
-rw-r--r-- 1 root root 35 May 22 21:19 /etc/default/locale

RPM – Remote Power Manager – podstawy

Jednym z ostatnich moich problemów w moim domowym labie było restartowanie serwerów czy ogólnie urządzeń, szczególnie, gdy nie jestem w pobliżu. Kupiłem sobie na Allegro RPM (Remote Power Manager) firmy Sentry, model COMMANDER R402-0-2. Zdalne zarządzanie jest możliwe tylko przez konsole RS 232 (a wolałbym bezpośrednie wbicie się na webowy interface albo przez telnet SSH) ale że dałem za niego 200 zł nie będę marudził :D.

Czytaj dalej RPM – Remote Power Manager – podstawy