puppet: synchronizacja modułów

Nie zawsze, nie wszystkie informacje są dostępne w takiej formie jak powinny być. Czasem trzeba dodać nowe fakty, nowe rozwiązania. Jak je przesłać na klienta? Możemy skorzystać z opcji synchronizacji wtyczek (ang. plugin) w sekcji „main”:

pluginsync=true

Efekt:

Jun 25 16:03:52 ziutus puppet-agent[18319]: Starting Puppet client version 2.6.4
Jun 25 16:03:53 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/facter]/ensure) created
Jun 25 16:03:54 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/facter/iptables.rb]/ensure) defined content as '{md5}47bbd812e6fd7a7bdff3435c50b4687d'
Jun 25 16:03:56 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/provider]/ensure) created
Jun 25 16:03:57 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/provider/firewall]/ensure) created
Jun 25 16:03:58 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/provider/firewall.rb]/ensure) defined content as '{md5}f4c747685c2c8ef97fe78732c8153c75'
Jun 25 16:04:01 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/provider/firewall/ip6tables.rb]/ensure) defined content as '{md5}37ccb43da0c5950d33213a1082bde094'
Jun 25 16:04:03 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/provider/firewall/iptables.rb]/ensure) defined content as '{md5}09095f4df985ff6beea50e8db5c36fb7'
Jun 25 16:04:03 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/test]/ensure) removed
Jun 25 16:04:05 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/type/firewall.rb]/ensure) defined content as '{md5}babcbf3938183329b6b78795f8abaf2b'
Jun 25 16:04:05 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/type/iptables.rb]/ensure) removed
Jun 25 16:04:05 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/util]/ensure) created
Jun 25 16:04:07 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/util/firewall.rb]/ensure) defined content as '{md5}0adc814705c4f92a8191ff274801f708'
Jun 25 16:04:08 ziutus puppet-agent[18319]: (/File[/var/lib/puppet/lib/puppet/util/ipcidr.rb]/ensure) defined content as '{md5}225adf61f5de40fa04b4e936e388b801'

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *