httpd_gargoyle: prosty serwer WWW

Program httpd_gargoyle to prosty serwerek WWW dołączany do oprogramowania gargoyle wywodzącego się z OpenWRT. Nie obsługuje PHP, CGI itp. Nie posiada on swojej strony man ale wszystko wyjaśnia opcja –help:

root@lokaj:/tmp$ /usr/sbin/httpd_gargoyle --help
usage:  /usr/sbin/httpd_gargoyle [-C configfile] [-D] [-S use ssl, if no ssl port is specified all connections will be SSL ] [-E certfile] [-SP ssl port ] [-Y cipher] [-p port ] [-d dir] [-dd data_dir] [-c cgipat] [-u user] [-h hostname] [-r] [-v] [-l logfile] [-i pidfile] [-T charset] [-P P3P] [-M maxage] [-DRN default realm name ] [-DRP default realm password file] [-DPF default page file] [-PNF Page to load when 404 Not Found error occurs]

WebDAV: Linux – mountowanie zdalnych katalogów przez użytkowników

Konfiguracja systemu

Ubuntu

Zainstaluj pakiet davfs2:

sudo apt-get install davfs2

Przekonfiguruj pakiet davfs2 aby zwykli użytkownicy mogi go używać:

sudo dpkg-reconfigure davfs2 (wybierz Yes w oknie wyboru)

Dodanie zasobu do /etc/fstab

Dodaj do /etc/fstab linie podobną do:

192.168.12.68:82/ownclound/files/webdav.php /home/ziutus/owncloud2 davfs user,rw,noauto 0 0

Zwykły użytkownik

Dodaj do pliku konfiguracyjnego davfs2 informacje o zdalnym serwerze, użytkowniku na nim i haśle.

mkdir ~/.davfs2
vi ~/.davfs2/secrets
chmod 600 ~/.davfs2/secrets

Następnie zamountuj:

mount /home/ziutus/owncloud2

Jeżeli chcesz automatycznie mountować, dodaj tą komendę do ~/.bashrc

Źródła:
http://owncloud.org/support/webdav/

Jak sprawdzić wersję OpenWrt?

W przypadku standartowego Linuksa moglibyśmy użyć polecenia lsb_release. Jednak w przypadku OpenWrt, gdzie liczy się każdy MB, tego zrobić nie możemy. Musimy więc sprawdzać czy istnieją pliki charakterystyczne dla OpenWrt i jakie informacje one zawierają:

root@lokaj:/etc$ cat openwrt_version
r33081
root@lokaj:/etc$ cat openwrt_release
DISTRIB_ID="OpenWrt"
DISTRIB_RELEASE="10.03.x Snapshot"
DISTRIB_REVISION="r33081"
DISTRIB_CODENAME="backfire"
DISTRIB_TARGET="ar71xx"
DISTRIB_DESCRIPTION="OpenWrt Backfire r33081"