AIX – backups

Metoda Opis Plusy minusy
Snapshot systemu plików
 • Jest bardzo szynki
 • W przypadku uszkodzenia urządzenia dane są tracone
 • W przypadku przepełnienia snapshot-a staje się on nieużyteczny
 • Snapshot musi zostać wykonany na odmountowanym systemie plików (nie odmountujesz np. głównego systemu plików),

AIX: etherchannel i zmiana parametrów z linii poleceń

Jeżeli chcemy zmienić parametry z linii poleceń dla etherchanel (np. nie mamy dostępu do smitty ponieważ pracujemy przez terminal nie wspierający „full screen capabilities”) możemy skorzystać z polecenia ethchan_config znajdującego się w /usr/lib/methods:

[node1:root:/home/root:] lsattr -a netaddr -El ent2
netaddr     192.168.14.2  Address to ping                 True

[node1:root:/home/root:] /usr/lib/methods/ethchan_config -c ent2 netaddr 192.168.0.1

[node1:root:/home/root:] lsattr -a netaddr -El ent2
netaddr     192.168.0.1  Address to ping                 True