Puppet: dodawanie reguł z plików lokalnych

Nie zawsze musimy korzystać z architektury klient-server. Czasem możemy po prostu wprowadzić reguły zapisane w plikach lokalnych:

[root@vz13505 manifests]# ls -l test_firewall.pp
-rw-r--r-- 1 root root 158 Mar  2 13:18 test_firewall.pp

[root@vz13505 manifests]# puppet apply test_firewall.pp
Warning: Could not retrieve fact fqdn
Notice: /Firewall[000 allow ssh]/ensure: created
Notice: Finished catalog run in 0.46 seconds
[root@vz13505 manifests]# cat test_firewall.pp

## test of firewall module from puppet lab (modul: puppetlabs-firewall)
firewall { '000 allow ssh':
  dport  => 22,
  action => accept,
  proto  => 'tcp',
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *