ser2net: czyli jak połączyć się telnetem na port szeregowy

Ostatnio spotkałem się z dość prostym problemem: otóż mam kilka urządzeń, do których mam dostęp także przez konsole szeregowe. Zwyczajowo do konsol szeregowych łączyłem się przez program minicom ale w takim przypadku, gdy chce kolegom umożliwić zdalny dostęp do maszyn oznacza to iż musze utworzyć lokalne konta na serwerze. Najlepiej byłoby tego unikąć. Moim rozwiązaniem okazało się udostępnienie portu szeregowego przez port TCP przypomocy ser2net.

Program instalujemy w standardowy sposób, jest dostępny w pakietach w dystrybucji:

apt-get install ser2net

Wpisujemy konfigurację dotyczącą portów:

root@server:/etc# egrep -v "^#|^\s*$" /etc/ser2net.conf
BANNER:banner:\r\nser2net port \p device \d [\s] \r\nPlease press Enter to see the output from connection \r\nTo end telnet connection write Control+] and press Enter \r\n\r\n
2010:telnet:600:/dev/ttyUSB0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2011:telnet:600:/dev/ttyUSB1:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2012:telnet:600:/dev/ttyUSB2:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2013:telnet:600:/dev/ttyUSB3:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2014:telnet:600:/dev/ttyUSB3:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2015:telnet:600:/dev/ttyS0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner

Restartujemy usługę:

root@server:/etc# /etc/init.d/ser2net restart
 * Restarting Serial port to network proxy ser2net                                                        [ OK ]

I na koniec mamy:

ziutus@server:~$ telnet 127.0.0.1 2015
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

ser2net port 2015 device /dev/ttyS0 [9600 N81]
Please press Enter to see the output from connection
To end telnet connection write Control+] and press Enter


Only authorized users from unix4you.net are allowed
If you are not authorized, please disconnect


User Access Verification

Username:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *