Linux – Zarzadzanie programowymi macierzami RAID

Komendy wykorzystywane do zarzadzanie RAIDem

mdadm (multiple devices admin) – podstawowe narzedzie do zarzadzanie RAIDem w nowszych dystrybucjach.

Tworzenie macierzy

root@server:~# mdadm -v -C /dev/md0 --level 1 --raid-devices 2 /dev/usbdisk1/raid_games1_lv missing 
mdadm: Note: this array has metadata at the start and   may not be suitable as a boot device. If you plan to   store '/boot' on this device please ensure that   your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use   --metadata=0.90 
mdadm: size set to 102388K Continue creating array? y 
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata mdadm: array /dev/md0 started.

Jeżeli chcemy, aby macierz była widoczna po restarcie systemu, należy dodać informacje do pliku /etc/mdadm. Najprostrzym sposobem jest:

[root@server ~]# mdadm --detail  --scan
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=localhost.localdomain:0 UUID=e0a1da1a:6e65600d:95345b0d:6a4c899d

Monitorowanie pracy macierzy RAID

Przegladanie danych dotyczacych calej macierzy

[root@lz01 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0] sda1[2]
   1044096 blocks [3/3] [UUU]

Podobne informacje mozemy uzyskac korzystajac z polecenia mdadm. Krotka notke uzyskamy korzystajac z przelacznika –query:

[root@lz01 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 1019.63MiB raid1 3 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.

Bardziej rozbudowane informacje uzyskamy korzystajac z opcji –detail:

[root@lz01 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 00.90.03
 Creation Time : Thu Aug 23 11:11:00 2007
   Raid Level : raid1
   Array Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
  Device Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Thu Aug 23 12:42:31 2007
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

UUID : 00f6a436:0cf04d73:b065278a:9870a93c
Events : 0.16

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 17 0 active sync /dev/sdb1
1 8 33 1 active sync /dev/sdc1
2 8 1 2 active sync /dev/sda1

Przegladanie informacji dotyczacej partycji wchodzacej w sklad macierzy

[root@lz01 ~]# mdadm -E /dev/sdc1
/dev/sdc1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 00.90.00
      UUID : 00f6a436:0cf04d73:b065278a:9870a93c
 Creation Time : Thu Aug 23 11:11:00 2007
   Raid Level : raid1
  Device Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
   Array Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
  Update Time : Thu Aug 23 12:19:59 2007
     State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0
    Checksum : 8d92af7c - correct
     Events : 0.16
   Number  Major  Minor  RaidDevice State
this   1    8    33    1   active sync  /dev/sdc1
  0   0    8    17    0   active sync  /dev/sdb1
  1   1    8    33    1   active sync  /dev/sdc1
  2   2    8    1    2   active sync  /dev/sda1

Dodanie dysku do aktywnej macierzy RAID

mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc1

Usuniecie dysku z macierzy RAID

Najpierw oznaczny dysk w macierzy jako uszkodzy

[root@lz01 ~]# mdadm --manage /dev/md0 -f /dev/sdc1
mdadm: set /dev/sdc1 faulty in /dev/md0

Nastepnie mozemy usunac dysk z macierzy:

[root@lz01 ~]# mdadm --manage /dev/md0 -r /dev/sdc1

mdadm: hot removed /dev/sdc1

Sprawdzmy efetkt:

[root@lz01 ~]# mdadm --detail /dev/md0

/dev/md0:

    Version : 00.90.03
 Creation Time : Thu Aug 23 11:11:00 2007
   Raid Level : raid1
   Array Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
  Device Size : 1044096 (1019.80 MiB 1069.15 MB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent
  Update Time : Thu Aug 23 13:24:01 2007
     State : clean, degraded
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0
      UUID : 00f6a436:0cf04d73:b065278a:9870a93c
     Events : 0.20

  Number  Major  Minor  RaidDevice State

    0    8    17    0   active sync  /dev/sdb1
    1    0    0    1   removed
    2    8    1    2   active sync  /dev/sda1

W Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *