Expect: Wprowadzenie

Poniższy kod pozwala na połączenie ssh, automatyczne podanie użytkownika i hasła, wykonanie prostej komendy, przejście do katalogu /tmp i oddaje władzę w ręce w użytkownika skryptu. Taka mała wprawka do programowania w tcl/expect…

#!/usr/bin/expect

## usage if no options
if {[llength $argv] != 3} {
        puts "usage: ssh_login   "
        exit 1
}

# setup variables
set timeout 20
set ip [lindex $argv 0]
set user [lindex $argv 1]
set password [lindex $argv 2]

# call ssh command
spawn ssh "$user\@$ip"

# give password
expect "password:"
send "$password\r";

# give commands when you see "]#" mean all welcome messages are showed
expect "]#"
send "touch ~/I_was_HERE2.txt\r"
send "cd /tmp\r"

# give control to user
interact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *