Perl i używanie DATA

Jednym z lepszych sposobów umieszczania danych w pliku (gdy mamy dużą ich ilość) jest umieszczenie ich na końcu pliku po napisie __END__. Wtedy możemy skorzystać z wbudowanej tablicy <DATA>  jak poniżej:

#! /usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

while (<DATA>) {
    print $_;
}
__END__
data1
data2
data3
data4

Wynik będzie następujący:

root@router:~# perl test_data.pl
data1
data2
data3
data4