Perl: własny moduł

Nazwa pliku powinna być taka sama jak nazwa pakietu ale dodajemy rozszerzenie pm (w naszym przypadku Template.pm). Jeżeli chcemy aby jakieś moduły były użyte w kodzie modułu, umieszczamy ich nazwy po słowie package (wcześniej wpisane dotyczyły by głównego programu czyli pakietu main).

Zwyczajowo, jeżeli chcemy odwołać się do funkcji będącej w module, musimy użyć nazwy modułu, dwukropka oraz nazwy funkcji (np. my $Cos = Template::Function(a,b)). Tą kłopotliwą składnie można uprościć dzięki eksportowaniu nazw funkcji i zmiennych (u nas use Export qw(import) i tablica wyeksportowanych elementów).

Moduł zawsze musimy kończyć wartością 1. Oznaczającą że kod został poprawnie załadowany.

#! /usr/bin/perl
package Template;

use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;

use Exporter qw(import);
our @EXPORT_OK = qw(Function);

sub Function
{


}

1

W internecie:
http://www.tutorialspoint.com/perl/perl_modules.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *