OpwnWRT, ssh i logowanie bez kluczy

Mam dwa routery z zainstalowanym openwrt. Chciałem móc wykonywać jedno polecenie wydane z jednego routa na drugim bez podawania hasła.

1. Na źródłowym serwerze stworzyłem klucze i następnie przekonwertowałem aby dropbear mógł go używać:

ssh-keygen -t rsa
dropbearconvert openssh dropbear id_rsa /etc/dropbear/server1_identity

2. Na serwerze docelowym klucz publiczny dodaje do pliku authorized_keys:

root@Gargoyle:/etc/dropbear# ls -l /etc/dropbear/authorized_keys
-rw-------  1 root   root      394 Mar 27 20:30 /etc/dropbear/authorized_keys

I teraz mogę się logować bez podawania hasła!

root@router:~/.ssh# ssh -i /etc/private_rsa_key root@192.168.200.30


BusyBox v1.19.4 (2014-01-22 14:20:14 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.


       _____               _
      | __ \              | |
      | | \/ __ _ _ __ __ _ ___ _  _| | ___
      | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \
      | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | | __/
       \____/\__,_|_| \__, |\___/ \__, |_|\___|
               __/ |    __/ |
               |___/    |___/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *