Mapowanie dysków dla lparów w środowisku 2 VIOSów i kilku Frame-ów

Krótki artykulik o mapowaniu dysków w środowisku 2 Viosów.

Przed mapowaniem – prechecks

Sprawdzenie czy LUN-y są zmapowane do wszystkich VIOSów

W przypadku używania LPM (Live Partition Mobility) należy sprawdzić czy dyski są zmapowane do wszystkich VIOSów (na wszystkich Frame-ach).

Przygotowanie

Sprawdzenie czy dyski nie są już zmapowane (przez pomyłkę) do innego LPARA

Można to wykonać na dwa sposoby, jeden bardziej oficialny (przejrzeć mapowanie dysków)

lsmap -all | grep -p hdiskXX

Drugi to użycie nieudokumentowanego polecenia lqueryvg:

lqueryvg -Atp hdisk1

root@vio1:/ #lqueryvg -Atp hdisk1
0516-320 lqueryvg: Physical volume hdisk1 is not 
asigned  to a volume group.
0516-066 lqueryvg: Physical volume is not a volume group member.
Check the physical volume name specified.

Usunięcie rezerwacji dysków

Jeżeli używamy 2 VIOSów do dostarczania dysków wirtualnych, należy usunąć rezerwacje dysków:

chdev -l hdisk1 -a reserve_lock=no
chdev -l hdisk1 -a reserve_lock=no -P

Sprawdzenie nazwy vhost (aby zmapować do poprawnego lpara)

Dyski mapujemy do urządzenia vhostX ale dla jednego lpara może być kilka vhost-ów więc należy znależć ten poprawny.
Komenda lsmap -all podaje do jakiego lpara jest przypisany vhost ale: podawany jest lpar_id czyli numer a nie nazwa lpar-a, a dodatkowo jest to numer szestnakowy.

Jak zamienić liczby szesnastowe na dziesiętne? To jest dość proste (więcej w tym wpisie):

ziutus@sv21 [/home/ziutus]# perl -e "printf(\"0x%08x\n\", 69)"
0x00000045

[0]$ perl -e "printf(\"%d\n\", 0x00000045)"
69

Mapowanie – działania na VIOS

Aby zmapować potrzebujesz posiadać następujące informacje:

 • vhostX – Virtualny adapter (jest on przypisywany do lpara, ale może być ich kilka)
 • hdiskName – jeżeli jest używany PowerPath, należy znależć najpierw dysk w systemie, który został udostępniony,
 • Docelową nazwę – jeżeli są jakieś schematy nazw używane, należy nową nazwę utworzyć zgodnie z nią,

Mapowanie

VIOS A

#mkvdev -vdev hdisk1 -vadapter vhost1 -dev vioaclivtd

VIOS B

#mkvdev -vdev hdisk2 -vadapter vhost1 -dev viobclivtd

Mapowanie – działania na VIOC

Wyszukanie nowych urządzeń

#cfgmgr
root@test-lpar:/ #lspv
hdisk0     0004a256f06e0c6e   rootvg    active
hdisk1     0004a25613b2835e   datavg
hdisk2     0004a2561da57f13   None
root@cli1:/ #

W wyniku pojawi się nowy disk nie przypisany do żadnej grupy.

Sprawdzanie czy dysk jest dostarczany z dwóch VIOSów

root@test-lpar:/ #lspath -l hdisk2
Enabled hdisk2 vscsi1
Enabled hdisk2 vscsi2

Sprawdzenie piorytetów dysków

Należy sprawdzić piorytety dostępu do dysków w zależności od urządzenia vscsi (VIOS-a)

# lspath -AE -l hdisk2 -p vscsi1
  priority 1 Priority True
# lspath -AE -l hdisk2 -p vscsi2
  priority 1 Priority True

Korekta piorytetów (jeżeli są jednakowe)

 # chpath -l hdisk2 -a priority=1 -p vscsi1
 # chpath -l hdisk2 -a priority=2 -p vscsi2

Usuwanie mapowania

Usuwanie mapowania przez podanie fizycznego dysku:

rmvdev -vdev hdisk3

Usuwanie mapowania przez podanie wirtualnego dysku:

rmvdev -vtd wd_c3_hd3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *