VIOS: Link aggregation

Aby utworzyć urządzenie Link Aggregation ent5 z adapterami fizycznej sieci Ethernet ent3 i ent4 oraz adapterem zapasowym ent2, należy wpisać następującą komendę:

mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2

ent5 available

Aby dodać adapter ent8 do Link Aggregation ent5 należy wykonać polecenie:

cfglnagg -add ent5 ent8

Więcej: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8205-E6D/p7hcg/cfglnagg.htm?cp=8205-E6D%2F0-8-3-8-2-17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *