Archiwum kategorii: Bezpieczeństwo

APG – Automated Password Generator

Fajnym programem wspomagającym tworzenie haseł jest apg. Pozwala on w szybki sposób wygenerować dobre hasła. Dobrym zwyczajem jest użyć przełączników określających długość hasła -m (minimalna długość) i (-x – maksymalna długość) oraz reguł co hasło ma zawierać czyli -M (L – małe litery, -C duże litery oraz -N liczby).

Przykład użycia:

# apg -M LCN -m 32 -x 32
cawOvperAphfavsierpOcsherpizDav1
TothujfomisebciTwatdeshkOtguzeb4
TijabKitnejdudTakucsyegnedNasht9
snesAlpyidcus4krepJokyalshOvonyu
pokDuAriddyatsUmtolIafsinPanhif5
InonAkpiedribvolfoddIfNifHykDig0

Linux PAM – centralne zarządzanie mechanizmami logowania serwera

Wstęp

 W początkach Linuksa dużym problemem był fakt, że każdy podsystem (np. serwer pocztowy, serwer ftp) albo korzystały z centralnej bazy autorazycyjnej (mam na mysli pliki /etc/passwd i /etc/shadow) albo miało własne mechanizmy autoryzacji (np. z specjalnego pliku, bazy danych czy obecnie serwera LDAP). Prowadziło to (i prowadzi dalej) do rozproszenia mechanizmów autorazycji po wielu miejscach systemu, w przypadku chęci zmiany sposobu autorzyacji trzeba albo zmieniać program z którego korzystamy albo napisać do niego własny mechanizm autorazyacji (spróbujcie np. zrobić tak aby użytkownicy użytkownicy ftp nie mieli fizycznych kont na serwerze, czyli byli wirtualnymi użytkownikami, a pewna ich grupa mogła logować się jedynie w okreslonych godzinach w okreslonych dniach).

Czytaj dalej Linux PAM – centralne zarządzanie mechanizmami logowania serwera

Ubuntu: LDAP i PAM – ciekawe rozwiązanie dystrybucyjne…

Przeglądałem dzisiaj konfigurację systemu PAM pod względem konfiguracji z LDAP-em i ujrzałem wpis z bardzo ciekawego tool-a: pam-auth-update. Pozwala ono w łatwy sposób przekonfigurować autoryzację PAM tak aby korzystała z LDAP-a, NIS-a, Kerberos-a czy też usunąć konfigurację wspierającą to.
Program korzysta z debconf i pozwala w łatwy sposób przełączać konfigurację: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, authorization, and password changing are handled on the system, as well as allowing configuration of   │
 │ additional actions to take when starting user sessions.                                                            │
 │                                                                                        │
 │ Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please indicate which of these │
 │ behaviors you wish to enable.                                                                         │
 │                                                                                        │
 │ PAM profiles to enable:                                                                            │
 │                                                                                        │
 │  [*] Unix authentication                                                                          │
 │  [ ] LDAP Authentication                                                                          │
 │                                                                                        │
 │                                                                                        │
 │                                                                                  │
 │                                                                                        │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘sftponly + chroot – wbudowane w sshd rozwiązanie

Zmieniamy sftp-server dostępny standardowo na wbudowany sftp:

#Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp -l VERBOSE

Następnie tworzymy grupę sftp, dodajemy do niej użytkowników i konfigurujemy zasady dla tych użytkowników:

Match group sftp
  X11Forwarding no
  ChrootDirectory %h
  AllowTcpForwarding no
  ForceCommand internal-sftp

Wady rozwiązania:
* nie działa scp
* nie działa rsync (możesz oczywiście zbudować w chroot środowisko dla rsync ale nie o to chodzi w łatwych rozwiązaniach…)

Plusy:
* wbudowane rozwiązanie