Archiwum kategorii: Port Knocking

knockd: konfiguracja na VPS-ie opartym na OpenVZ

Na moim VPS-ie mam zainstalowanego Ubuntu. Podstawową sprawą w konfiguracji jest wskazanie karty sieciowej jako venet0:

root@ziutus:/var/log# egrep -v "^#|^$" /etc/default/knockd
START_KNOCKD=1
KNOCKD_OPTS="-d -i venet0:0"

Dalej standardowo konfigurujemy /etc/knockd.conf

root@ziutus:/var/log# cat /etc/knockd.conf
[options]
#    UseSyslog
    logfile = /var/log/knockd.log


[openSSH]
    sequence  = 9537,7496,3512
    seq_timeout = 5
    command   = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    tcpflags  = syn

[closeSSH]
    sequence  = 3512,7496,9537 
    seq_timeout = 5
    command   = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    tcpflags  = syn

Linux: nc jako proste narzędzie do pukania

Instalowałem dzisiaj na serwerze knockd aby mój serwer nie miał domyślnie otwartego portu ssh dla wszystkich. Pytanie tylko jak łatwo zapukać do portu? najprościej tak (jeżeli nie ma klienta knock):

for PORT in 9537 7496 3512; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done

Albo zrobić sobie alias:

alias server_knock_in ='for PORT in 9537 7496 3512; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done'
alias server_knock_out='for PORT in 3512 7496 9537; do nc -w 1 -z SERVER $PORT; done'