Archiwum kategorii: Narzędzia administratora

Linux: sposoby synchronizacji katalogów na różnych serwerach

Cóż, wszyscy wiedzą, że najlepszym (i jedynym słusznym) sposobem symchronizacji katalogów i ich zawartości jest rsync ale niestety nie zawsze jest on dostępny (albo dozwolony). Co w takiej sytuacji?

1. sshfs – fajny soft, w którym zdalny katalog może być widoczny jako lokalny (mechanizm fuser), przykładowo:

root@user:/mnt# sshfs -o idmap=user ziutus@linuxexpert.pl:/home/ziutus/public_html/unix4you.net/packages.unix4you.net /mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net/
The authenticity of host 'linuxexpert.pl (188.40.35.81)' can't be established.
RSA key fingerprint is 85:1f:5d:ca:db:29:f8:3e:01:95:14:cf:fa:7e:8b:4b.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
ziutus@linuxexpert.pl's password: 

root@user:/mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net# mount | grep linuxexpert.pl
ziutus@linuxexpert.pl:/home/ziutus/public_html/unix4you.net/packages.unix4you.net on /mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536)

2. Napisałem prosty skrypt (wersja alfa ale dla mnie działa 😉 ), który porównuje lokalny i zdalny katalog i wysyła na zdalny katalog różnice, dostepny tutaj (na razie tylko pakiet deb).