Archiwum kategorii: Storage / Network Storage

Linux: dodawanie dysków online

Cała sztuka polega na przeskanowaniu jeszcze raz magistrali scsi. Możesz wykonać to następującą komendą:

 for HOST in `ls /sys/class/scsi_host/`; do echo "Scanning $HOST"; echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/$HOST/scan;  done

Efekt w logu jest następujący

Jan  4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Cache data unavailable
Jan  4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jan  4 05:48:08 master1 kernel: sdc: sdc1

Następnie należy po prostu sformatować dysk :).

Logical Volument Managment (LVM)

Wstęp

Logical Volument Managment (LVM) pozwala stworzyć bardzo elastyczny system zardządzania dyskami i przestrzenią dyskową (zwiększać w locie wielkość partycji oraz tworzyć partycje rozciągnięte między partycjami fizycznymi i dyskami fizycznymi).
LVM składa się z trzech warstw:

  • Logival Volumens (lv) – są to odpowiedniki partycji, je montujemy w systemie oraz na nich zapisujemy dane,
  • physical volumes (pv) – są to volumeny bezpośrednio związane z partycjami dyskowymi (np. /dev/hda1, /dev/sda3),
  • VG (volume groups) – grupują fizyczne wolumeny w grupy twrzorząc „pule przesrzeni” z ktorych tworzeone są logical Volumens, dzięki grupom możliwe jest więc tworzenie partycji przekraaczających rozmiarem pojedyńcze dyski. Grupy volumentów można porównać do wirtualnych dysków na których tworzymy partycje (logical Volumens).

Ze względów technicznych nie będziemy omawiać starszej wersji LVM, tylko nowszą LVM2.
Czytaj dalej Logical Volument Managment (LVM)

System plików ext3

Tworzenie nowego systemu plików

Tworzenie nowego systemu plików na partycji lub logicznym wolumenie przebiega identycznie. Należy wywołać polecenie mkfs -t ext3 i jako nazwę podać nazwę urządzenia (partycji) lub volumenu logicznego na której chcemy utworzyć system plików. Poleceniem równoważnym jest wywołanie polecenia mkfs.ext3 (czyli bezposrednio polecenia dla systemu ext3) z nazwą urządzenia lub volumenu logicznego jako parameterem.

Czytaj dalej System plików ext3