Archiwum kategorii: httpd_gargoyle

httpd_gargoyle: prosty serwer WWW

Program httpd_gargoyle to prosty serwerek WWW dołączany do oprogramowania gargoyle wywodzącego się z OpenWRT. Nie obsługuje PHP, CGI itp. Nie posiada on swojej strony man ale wszystko wyjaśnia opcja –help:

root@lokaj:/tmp$ /usr/sbin/httpd_gargoyle --help
usage:  /usr/sbin/httpd_gargoyle [-C configfile] [-D] [-S use ssl, if no ssl port is specified all connections will be SSL ] [-E certfile] [-SP ssl port ] [-Y cipher] [-p port ] [-d dir] [-dd data_dir] [-c cgipat] [-u user] [-h hostname] [-r] [-v] [-l logfile] [-i pidfile] [-T charset] [-P P3P] [-M maxage] [-DRN default realm name ] [-DRP default realm password file] [-DPF default page file] [-PNF Page to load when 404 Not Found error occurs]