Archiwum kategorii: Storage

AIX – przenoszenie / kopiowanie LV między VG

1. Najpierw odmountuj filesystem:

# cplv -y cplv -v test2_vg fslv00
0516-741 cplv: Source logical volume fslv00 is open.
    Unmount file system on this logical volume.
# umount /data/testfs

2. Skopiuj LV

# cplv -y cplv -v test2_vg fslv00
cplv: Logical volume fslv00 successfully copied to cplv .

3. Jeżeli chcesz stworzyć kopie, zmodyfikuj plik /etc/filesystems dodając nowy wpis, Jeżeli chcesz przenieść edytuj istniejący wpis.

/data/testfs2:
    dev       = /dev/cplv
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/loglv01
    mount      = true
    account     = false

4. Sprawdz system plików

 fsck –p /dev/cplv

5. Zamontuj nowy system plików 😉

# mount /data/testfs2

Możliwe problemy:
* jeżeli to nowe VG musisz stworzyć jfs2log,