Historia Linuksa

Prapoczątku Linuksa należy doszukiwać się w latach 60, kiedy to powstał Unix, ojciec współczesnego Linuksa. Tak było do czasu gdy firma AT&A doszła do wniosku iż jest na tyle silna aby skomercjalizować projekt. Od roku 1979 firma AT&T zaczęła pobierać opłaty za udostępnienie kodu źródłowego. Odpowiedzią środowiska akademickiego (i nie tylko) było stworzenie wielu własnych odmian Uniksa. W tym czasie powstał między innymi BSD (Berkley Software Distribution), SunOsa, Xenixa, Ultrixa a firma AT&T wydała "System V". Powstanie wielu wersji Uniksa spowodowało problemy z pisaniem aplikacji działających na wszystkich Uniksach. Rozwiązaniem tego problemu było powstanie standardu POSIX utworzonego przez IEEE.

Czytaj dalej Historia Linuksa