Archiwa tagu: fdisk

Linux – sfdisk i zabezpieczenie listy partycji na dyskach

Proste polecenie dodane do crona (patrz niżej) pozwala zapisać aktualną listę partycji do plików. Pliki w formacie dump-a z polecenia sfdisk mogą być wykorzystane do otworzenia układu partycji.

for DISK in `sfdisk -l 2>/dev/null  | grep Disk | sed 's/[:\/]/ /g' | awk '{ print $3}'`;do sfdisk -d /dev/$DISK > /backups/disks_layout/${DISK}.out;  done

W moim przypadku uzyskujemy pliki:

[root@centos storage1]# ls -l /backups/disks_layout/
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 412 Jul 13 19:31 hda.out
-rw-r--r-- 1 root root 251 Jul 13 19:31 sda.out
-rw-r--r-- 1 root root 250 Jul 13 19:31 sdb.out

a przykładowy plik ma postać:

[root@centos storage1]# cat sdb.out
# partition table of /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start=       63, size=2930272002, Id= c
/dev/sdb2 : start=        0, size=        0, Id= 0
/dev/sdb3 : start=        0, size=        0, Id= 0
/dev/sdb4 : start=        0, size=        0, Id= 0